Erasmus Programı

Erasmus programı, Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarını birbirleri ile işbirliği yapmaya teşvik eden bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Erasmus programı kapsamında Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmaktadır. Ortak araştırma projeleri, yoğunlaştırılmış programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ile Avrupa çapında üniversite eğitiminin geliştirilmesi, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin farklı ülkelerde eğitim ve araştırma deneyimi kazanması sağlanmaktadır.

Erasmus deneyimi üniversite öğrencilerine bedelsiz olarak yurtdışındaki üniversitelerde eğitim görme imkanı tanırken, yeni kültürlerle kaynaşma imkanı sunmaktadır. Erasmus değişim programını büyük bir başarı ile yürüten Kocaeli Üniversitesi, Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ile anlaşmalarını ve işbirliklerini arttırmaktadır. Özellikle mühendislik alanında diploma ortaklığı anlaşmaları ile aynı anda iki farklı üniversiteden mezun olma imkanı sunan üniversitemiz uluslararasılaşmada ülkemizin öncü kurumlarındandır.

Akademik not ortalaması en az 4’lük sistemde 2,5 ya da 100’lük sistemde 75 olan öğrencilerimiz, eğitim gördükleri bölümlerin yurtdışı erasmus anlaşmaları çerçevesinde belirlenen kontenjanlara başvurabilir. Program genellikle yarım dönem yani 6 aylık yapılan bir programdır. Ancak bazı durumlarda program 12 aya kadar uzatılabilmektedir. 2015-2016 eğitim yılında 25 Avrupa Birliğine üye ülkede 159 Üniversite ile 233 protokol gerçekleştirilmiştir.

Erasmus anlaşmaları ile Avrupa ile işbirliğini sürdüren kurumumuz, Mevlana Değişim Programı ile Avrupa dışında kalan ülkeler ile de öğrenci değişimine açıktır ve yapılan anlaşmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Erasmus ve Mevlana gibi anlaşmalara bağlı kalınmaksızın üniversitemiz fakültelerinin gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar Kocaeli Üniversitesi’nin üst düzey eğitiminin önemli bir göstergesidir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapmış olduğu protokol, diploma geçerliliği ve eğitim ortaklığını kapsamaktadır ve bu tür yurt içinde ise, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Farabi programı ile değişim sağlanmakta, öğrencilerimizin ülkemiz üniversitelerini tanımasına imkan sağlanmaktadır. 

Farabi Değişim Programı

Farabi; Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Erasmus ile benzerlik gösteren Farabi, ulusal sınırlar içinde yer alan yüksek öğretim kurumları arasındaki değişimi hedeflemektedir. Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.

Yüksek lisans, doktora, lisans, ön lisans öğrencileri hazırlık sınıfı ve 1. sınıfta Farabi değişiminden yararlanamazlar. 1. sınıf öğrencileri, 2. dönemlerinde sonraki öğretim yılı için başvuru yapabilir. Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler. Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2,0/4, yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.

Mevlana Değişim Program

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

“Değişen, gelişen, saygın bir üniversite olabilmek, 2023 hedeflerinde ülkemizin lokomotifi konumunda yer alabilmek, üniversitemizi bir dünya üniversitesine, küresel ölçekte bir akademiye dönüştürebilmek adına bilimin yakınlaştıran, sanatın birleştiren gücünden faydalanacağız.”

- Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör