Hakkımızda


Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinden ayrılmış ve Kocaeli Üniversitesi adını almıştır. 1992 yılında 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile kurulan Kocaeli Üniversitesi ülkemizin önde gelen bilim ve eğitim merkezlerinden birisidir. Ayrıca Türkiye’de ilk defa üniversite yerleşkesi projelendirilerek 4 Ekim 2000 tarihinde Umuttepe Yerleşkesinin temeli atılmıştır ve üniversitemiz 2004 – 2005 öğretim yılında yeni yerleşkesine taşınmıştır.

Üniversitemiz; 19 fakülte, 1 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 13 araştırma merkezi ve 28 araştırma birimi ile önde gelen bir devlet üniversitesidir. Bu yıl itibari ile 67,241 öğrencisi ile 16 farklı yerleşkede öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Bu sebeple diyoruz ki: “Türkiyemiz için araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz”. Üniversitemiz; Araştırma Üniversiteleri arasına girerek, ülkemizin bilim alanında dünyaya açılan kapısı olmayı hedeflemektedir.

Ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi,

Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,

Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı, görev edinen Üniversitemiz, Ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda atılacak adımlara destek olmayı da amaçlamaktadır.