Uluslararası İlişkiler Birimi

Uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerleyen Üniversitemiz 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye olmuştur. Erasmus programının amacı; AB ülkeleri ve aday ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik ederek üniversiteler arasındaki eğitim kalitesinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz Erasmus değişim programı aracılığı ile Avrupa’nın saygın üniversitelerinde eğitim alma hakkına sahip olurlar. Toplam 22 ülke 39 üniversite ile Erasmus ikili iş birliği anlaşmamız bulunmaktadır.

Erasmus programı kapsamına ek olarak öğrencilerimiz staj hareketliliğinde de faydalanarak meslek eğitim alanlarında iş deneyimi elde edebilmektedirler.2007-2021 yılları arasında 436 öğrencimiz staj hareketliliğinden faydalanmıştır. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabilmektedir.

Üniversitemizde Erasmus programı kapsamında, 2006-2021 yılları arasında her akademik yıl artarak, toplam 2736 öğrencimiz öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmıştır. Yurtdışına giden öğrencilerimizin yanı sıra Erasmus öğretim hareketliliği ile Almanya, İspanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Hollonda, İngiltere ve Bulgarsitan başta olmak üzere üniversitemize gelen öğrenci sayısı 197’dir.

Yatay Geçiş – Çift Anadal Programı – Dikey Geçiş

Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eş değer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Çift anadal programı; kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim imkanı sağlanmasıdır.

Dikey geçiş, meslek yüksekokulu mezunlarının her yıl Haziran – Temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda merkezi yerleştirme ile tercih ettikleri fakültelere kontenjan dâhilinde kaydedilmesidir.

Kurumlar arası yatay geçiş, çift anadal programı ve dikey geçiş hakkında detaylı bilgiye (http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik.php) web adresinden ulaşılabilir.

Mevlena Değişim Programı

Mevlana değişim programı yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan programdır.

Öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en fazla iki hafta en fazla üç ay süreyle yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilir. Mevlena Değişim Programıı ile 17 ülkede 29 üniversite ile gelen/giden öğrenci ve gelen öğretim elemanı değişim kapsamında anlaşmamız bulunmaktadır.

Mevlena Değişim Programın kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Farabi Değişim Programı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.
Erasmus ile benzerlik gösteren Farabi, ulusal sınırlar içinde yer alan yüksek öğretim kurumları arasındaki değişimi hedeflemektedir. Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Farabi programından faydalanabilir. Ön lisans ve lisans öğrencileri, hazırlık sınıfı ve 1. sınıfta Farabi değişiminden yararlanamazlar. 1. sınıf öğrencileri, 2. dönemlerinde sonraki öğretim yılı için başvuru yapabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar. Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2,0/4, yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır. Bu değişim programının amacı, sadece yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin öğreniminin bir bölümünü başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini sağlamak değildir. Programın asıl amacı, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini çeşitlendirerek zenginleştirmek, farklı sosyal ve kültürel ortamların tecrübesine imkân tanımak ve öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktır.

“Değişen, gelişen, saygın bir üniversite olabilmek, 2023 hedeflerinde ülkemizin lokomotifi konumunda yer alabilmek, üniversitemizi bir dünya üniversitesine, küresel ölçekte bir akademiye dönüştürebilmek adına bilimin yakınlaştıran, sanatın birleştiren gücünden faydalanacağız.”

- Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör