Haberler

ÜNİVERSİTEMİZDEN KAMUOYU AÇIKLAMASI


Bir kısım ulusal ve yerel basın ile birlikte, sosyal medyada; 2021 yılında yapılan ve yargıya intikal ederek karara bağlanmış olan, görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin video görüntüleri bilinçli ve maksatlı olarak servis edilmekte ve kamuoyu açıkça yanıltılmaya çalışılmaktadır.

İlgili video çekimleri sanki gizli yapılan ve/veya gözlerden uzak bir eylemin ifşası gibi servis edilerek gündem yaratılmaya çalışılmakta, kurumumuza zarar vermeye yönelik olarak manipüle edici biçimde paylaşılmaktadır. Bahse konu olan çekimlerin tümü kurumumuz tarafından kayda alınmış olup sınavın şeffaflığını temin için kurumumuz arşivlerinde yer alan, mahkemeye kurumumuzca sunulmuş görüntülerdir. Video çekimlerinin tümü sınava katılan adayların, jüri üyelerinin ve temsilcilerin bilgisi dahilinde açık bir biçimde kayda alınmış, sınavın kayıt altına alındığı bilgisi kendilerine verilmiştir. Bu minvalde ilgili görüntüler tarafımızın haklılığını ortaya koyan deliller arasında yer alıp tarafımızca yargıya ibraz edilmiştir.

Görüntülerin ve görüntülerde yer aldığı iddia edilen verilerin mahkemenin vermiş olduğu kararla ilişkisi bulunmamaktadır. Yargı tarafından karara bağlanan davada “Kişinin başarılı veya başarısız olduğuna ilişkin bir veri bulunmamaktadır”. Karar; ilgili sınavda, sınav tutanaklarının hazırlanması noktasında yaşanan şekil eksikliği nedeniyle sınavın tekrarlanmasına yönelik olarak verilmiş olup “kişinin başarılı ya da başarısız sayılmadığı” özellikle belirtilmiştir.

Bazı bölümleri bilinçli olarak servis edilen ve mahkemeye sunulan delillerin  çok küçük bir kısmını içeren görüntülerin tümü mahkemeye ibraz edilmiş olup, mahkemece jüri üyelerinin tutum ve davranışlarında hukuka aykırı bir unsur olduğuna dair en ufak bir saptama, tespit veya karara yer verilmemiştir. Şekil eksiklikleri nedeniyle sınavın tekrarına karar verilmiş olması, “başarı veya başarısızlık” hususuna ilişkin bir saptama olmadığının en açık göstergesidir.

Tüm bu koşullar altında üniversitemizin şeffaflık ilkesi gereği, bizzat kurumumuzca alınan görüntülerin çarpıtılarak servis edilmesi, servis edilen görüntülerin videonun tamamını kapsamayarak manipüle edici bir biçimde servis edilmesi; kamuoyunu yanıltmak, Kocaeli Üniversitesi’ni yıpratmak isteği taşımaktadır. Bu asılsız iftiralar hakkında, konuya ilişkin olarak yasal süreç Rektörlüğümüzce başlatılmış olup takipçisi olunacaktır.

Kamuoyuna arz ederiz.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors