Gölcük Vizyon 2023

Gölcük Vizyon 2023

Bilim ve teknoloji ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından birisidir. Bilim ve teknoloji (B&T) politikaları ise bu gelişimin hızını ve yönünü etkilemenin bir aracıdır.

Dünyada ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü (ABD, Japonya, AB üyesi birçok ülke) uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir.

Türkiye’de 1960’larda Planlı Dönem ile başlayan B&T politikaları oluşturma çalışmaları özellikle "Türk Bilim Politikası 1983-2003" ve "Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003" dokümanlarıyla önemli bir boyut kazanmıştır. (Kaynak: http://vizyon2023.tubitak.gov.tr)

Bu düşünceden yola çıkarak Kocaeli Üniversitesi de 30 yılı aşkın bilim ve teknoloji deneyimini, bulunduğu kente hatta bölgeye aktarmayı bir görev olarak görmektedir. Bu anlamda Kocaeli Üniversitesi bulunduğu kentle bütünleşmek adına, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi ile bir işbirliği içine girerek, Gölcük kentinin 2023 yılındaki vizyonunu şekillendirecek adımları atmayı amaçlamaktadır.

Yapılan seri toplantılar ardından kentin sağlık, sosyal, kültürel ve şehircilik anlayışına katkı sunmak üzere belirlenen dört tematik alanda sunulacak projeler, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr.Sezer Şener KOMSUOĞLU ve Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet ELLİBEŞ arasında imzalanacak protokol ile yaşama geçirilmesi planlanmaktadır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors