Lazer Teknolojileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Lazer Teknolojileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM), 2004 yılında 'birim' olarak kurulmuş ve 2005 yılında YÖK onayıyla "merkez" statüsü verilmiştir.

Amaçlar doğrultusunda, LATARUM lazer teknolojileri araştırma ve uygulamaları üzerine Kocaeli il sınırları içinde bulunan kamu ve özel kuruluşlarla karşılıklı iletişime başlanmıştır. Bölgenin ihtiyaçları ve olanakları araştırılarak bu doğrultuda proje hazırlanarak DPT'ye ve TÜBİTAK'a sunulmuştur.

Misyon / Vizyon

Disiplinler arası işbirliği: Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesi.

Ürüne yönelik projeler: Bilimsel çalışmaların endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürüne dönüştürülmeye hazır biçimde gerçekleştirilmesi.

Üniversite-Sanayi işbirliği: Geliştirilen ürünlerin sanayinin kullanımına sunularak katma değer yaratılması.

Akademik çağdaşlık: En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış eleman yetiştirilmesi.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors