Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Tarihçe

Merkezimiz 03.07.2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete ’de Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla resmi olarak kurulmuştur. 26 Kasım 2006 tarihine kadar kuruluş çalışmaları devam eden merkezimize bu tarihten itibaren Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında fiziki bir alan tahsis edilmiş ve çalışmalar hız kazanarak Kasım 2007 tarihinde Türkiye’nin ilk kök hücre merkezi olarak faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz BAP biriminden alınan 181.000 TL bütçeli bir projeyle ilk cihazlar alınmaya başlanmış, sonrasında başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli projelerden sağlanan ödeneklerle günümüzdeki altyapısına ulaşmıştır

İlk kursu düzenlediğimiz Haziran 2008 tarihinden itibaren kök hücre alanında toplam 20 kurs, 2 çalıştay, 5 konferans, 1 yaz okulu ve 1 kongre etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kök hücre alanında çalışmak isteyen 400’den fazla araştırmacıya eğitim verilmiştir. Günümüze kadar geçen sürede çeşitli işbirlikleriyle 23 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 24 TÜBİTAK projesi tamamlanmış veya yürütülmektedir. Elde ettiğimiz bulgular uluslararası dergilerde 37 adet makale olarak yayınlanmıştır. Kurucu müdürlüğünü Prof. Dr. Erdal KARAÖZ’ün yaptığı merkezimizde 2015 yılından itibaren bu görevi Doç. Dr. Yusufhan YAZIR yürütmektedir.

Merkezimizde 2010 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Kök Hücre Anabilim Dalı kurularak “Kök Hücre ve Doku Yenilenmesi” adı altında ilk yüksek lisans programı açılmıştır. Bunu takiben 2014 yılında doktora programı da lisansüstü eğitime dahil edilmiştir.

Bilim ve insanlık adına yaptığımız çalışmalar araştırmacılarımız tarafından özveriyle sürdürülmektedir.

Misyon

Kök hücre ve hücresel tedaviler, gen tedavileri, yenileyici (rejeneratif) ve tamir edici (reparatif) tıp alanlarında evrensel etik kurallar çerçevesinde araştırmalar yapmak, tedavi protokolleri oluşturmak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler gerçekleştirmek,

Kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirebilecek bilim adamı ve teknik eleman yetiştirmek, bu alanda çalışacak araştırmacılara bilimsel ve teknik destek sağlamak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim vermek, kurs, kongre, sempozyum, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenleyerek kök hücre ve hücresel tedavi konularında eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmak,

Gelişmiş dünya ülkeleri ile eş zamanlı olarak, kök hücre ve gen tedavileri alanında yaptığımız çalışmaları seçkin ulusal-uluslararası dergilerde yayınlamak ve evrensel bilime katkı sağlamak,

Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde referans merkez olmaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerince onaylanmış, hücresel tedavi ve doku/organ mühendisliği alanlarındaki tedavi protokollerini uygulayabilecek bilimsel ve teknik yapılanmayı tamamlamış GMP (İyi üretim koşulları) laboratuvarları kurmak,

Kurulan bu laboratuvarlarda in-vitro koşullarda kök hücre ve diğer hücresel tedavilere ihtiyaç duyan hastalar için gerekli hücrelerin üretimine ve saklanmasına olanak sağlamak,

Uluslararası düzeyde patentli ürünler geliştirmek,

Üniversitemiz başta olmak üzere, ülkemiz ve yurtdışında bulunan diğer üniversite ve hastanelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamaktır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors