Kadın Sorunlarını Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Kadın Sorunlarını Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 05.06.2000 tarih ve 24070 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amaçlarımız

  • Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve akademik birimlerde kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyet akademik alanının gelişmesini sağlamak amacıyla disiplinlerarası çalışmalar yapmak,
  • Bilim, ekonomi, hukuk, siyaset, sanayi, kitle iletişim, sanat, medya, sağlık, sosyal yaşam, aile, iş yaşamı bağlamında kadınların toplumsal konumu ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara duyarlılığı arttırmak,
  • Kadın sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, desteklemek, bu araştırmalarda, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
  • Yurtiçinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin yapılan çalışmaları izlemek, duyurmak,
  • Kadın çalışmaları yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,
  • Kadın çalışmaları alanında yapılan gelişme ve yayınların izlenmesi amacıyla bir kitaplık oluşturmak; amaçlarımız doğrultusunda yayınlar yapmak;
  • Kadın sorunlarıyla ilgili yerel kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla veri sağlamak, bu kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors