Kou Deneysel Ve Klinik Araştırma Merkezi

Kou Deneysel Ve Klinik Araştırma Merkezi

Amaç

İnsan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel ve klinik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, araştırmalar yapmak ve bunlardan üretilecek bilimsel yayınları kolaylaştırmak amacıyla her türlü tedbiri almak ve bunlardan kamu ve özel kuruluşların yararlanmasını sağlamaktır

Vizyon

Sağlık alanında çalışma yapacak, ulusal ve uluslar arası tüm araştırmacılara, çağdaş teknolojiyle donatılmış, yaşam bilimleri alanındaki yeniliklere uyum yeteneğine sahip, yüksek nitelikli araştırma ortamı sağlamak;Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tanı ve tedavi sistemlerinin gelişmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazları geliştirmek ve üretmekKlinik kullanıma girmesi planlanan ilaçların gönüllüler üzerinde insan hayatını ve etik kuralları her şeyin üstünde tutarak en üst kalitede veri sağlayacak şekilde uygulanmasını sağlamak

Misyon

Sağlık bilimleri alanında hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik her türlü araştırmanın en yüksek kalitede yapıldığı, uluslar arası ve ulusal düzeyde saygın ve yetkin bir merkez olmakSağlık alanında ürüne dönüşebilecek tanı ve tedavi araçları geliştirmek


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors