Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ( KOÜ DİLMER )

Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜ DİLMER), yabancılara Türkçe öğretimi ya da Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi başta olmak üzere talep edilen dillerin öğretimini meslek edinmiş bir yükseköğretim kurumdur. 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Sürekli eğitim Merkezi bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek için kurulan Yabancılara Türkçe Öğretimi Birimi (YATÖB) yerine kurulan ve onun feshedilmesi üzerine yabancılara Türkçe öğretimi görevini de üstlenen bir eğitim-öğretim merkezidir.

Kuruluş Amacı

KOÜ DİLMER’in kuruluş amacı yabancılara Türkçe’yi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’na uygun, dört temel dil becerisini (okuma, dinleme, konuşma ve anlama) esas alarak olarak öğretmek, kurlar hâlinde gerçekleştirdiği dil öğretiminin yanısıra uluslararası bir eğitim-öğretim kurum olma anlayışını önemseyerek Türk kültür ve edebiyatını yurtdışında tanıtmak, Türk dili ve kültürüyle ilgili etkinlikler düzenlemek, eğitim-öğretim kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile kuruluş amaçlarına uygun anlaşmalar yapmak ve protokoller imzalamaktır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretimi ve Esasları

Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜ DİLMER) Türkçenin Yabancılara öğretimini, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen dil öğretimi kurallarına uygun olarak sürdürmektedir. Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından oluşturulan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages, CEF) Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminin kurallarını belirlemiş, ülkemizin 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla 24 Ocak 2000 tarihinde Avrupa’da ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Projesi’ne katılması sonucu Avrupa’daki yabancı dil öğretimi kural ve uygulamaları ülkemizde de geçerli olmuştur. O tarihten sonra Avrupa’da yabancı dil öğretiminde izlenen standartlar ülkemizde de benimsenmiş, yabancı dil olarak Türkçe Avrupa’da belirlenen kural ve ölçütlere uygun olarak öğretilmeğe başlanmıştır.

Dil Öğretiminde Yöntem

Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜ DİLMER)’nde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi Avrupa’da geçerli ölçüt, yöntem ve kurallara uygun, dört temel dil becerisi (okuma-dinleme-konuşma ve yazma) ekseninde sürdürülmektetir. Bu eğitim-öğretim faaliyetinde öğrencinin kişilik özellikleri; dil seviyesi; dinleme dikkati; algılama, anlama ve öğrenme yeteneği v.d. hususlar etkili olmaktadır. Yaşadığı ülkenin dilini öğrenen yabancı uyruklu öğrenci için yurt, okul, kampüs, kantin, çarşı, pazar, sokak ve diğer sosyal mekânlar birer uygulama alanı konumunda olduğundan öğrencinin dili daha kısa sürede öğrenmesine yardımcıolmaktadırlar. Sosyal ve kültürel etkinlikler ile ödevlerle toplumsal sorumluluk projeleri de öğrenmeği kolaylaştıran nedenler arasında sayılabilir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors