Alternatif Yakıtlar Araştırma , Geliştirme Ve Uygulama Merkezi

Alternatif Yakıtlar Araştırma , Geliştirme Ve Uygulama Merkezi

Kocaeli Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (KOÜ-AYARGEM) disiplinlerarası araştırma-geliştirme (AR-GE) ve uygulama gruplarından oluşur. AYARGEM Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir araştırma merkezidir.

Misyon

KOÜ-AYARGEM’in amacı otomotiv sanayinde ve enerji endüstrisinde kullanılan/kullanılması hedeflenen alternatif yakıtların (biyodizel, metanol, etanol, hidrojen, bor vb.) standartları sağlayacak şekilde üretilmesi için teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktır. Ayrıca standartlara uygun olarak üretilen yakıtların pilot tesislerde üretimini, kullanılan sistemin performans ve emisyonlarına etkisini araştırarak, endüstriyel kurum ve kuruluşlar ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.

Merkezin AR-GE misyonu, teknolojik olarak yakıt üretim prosesleri araştırmak ve geliştirmektir. Uygulama misyonu ise geliştirilen sistemlerin pilot üretim tesislerinin kurulması ve bu yakıtların enerji sistemlerinde test edilmesini gerçekleştirmektir. Üniversitemizin AR-GE ve uygulamayı hedefleyen yaklaşımını esas alarak, disiplinler arası eş güdüm ve işbirliği sağlayıp Alternatif Yakıtların Araştırılması-Geliştirmesi ve Uygulanması üzerine odaklanmış geniş bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, bu alanda yapılan lisansüstü çalışmalarının uygulamaya ve ürüne yönelik yapılmasını sağlamaktır. Disiplinler arası çalışmaların öne çıktığı bilimsel platformlarda öncelikle bölgemizde ve Türkiye’de kendi konusunda öncü olmakla birlikte, uluslararası düzeyde araştırma-geliştirmeler yapmak, Alternatif Yakıtların Araştırılması-Geliştirmesi ve Uygulanması konusunda kapsamlı bir birikime sahip olmak amaçlanmaktadır.

KOÜ-AYARGEM bölgesel/ulusal sorunlar başta olmak üzere amacı doğrultusunda ve çalışma alanına giren tüm konularda;

  • Laboratuarlar kurarak AR-GE ve uygulama yapar veya yaptırır,
  • Ulusal/uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs, vb. çalışmalar düzenler veya ulusal/uluslararası kuruluşların bu gibi çalışmalarına katılır, destekler, destek alır ve işbirliği yapar,
  • Ulusal/uluslararası düzeyde kamu ve özel endüstriyel kuruluşların sorunları ile ilgili inceleme, proje, AR-GE, laboratuar deneyleri vb. teknik çalışmalar yapar, bilimsel ve teknik raporlar verir, patentlenebilir ürün ve çalışmalar için patent alır,
  • AR-GE ve uygulama sonuçlarını açıklayan rapor, bülten, kitap, dergi vb. yayınları yapar,
  • Bütün olanakları ile lisans ve lisansüstü eğitime destek verir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors