Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak 1992 yılında kurulmuş, 2 yıllık ön lisans programı ile eğitime başlamış ve 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında 4 yıllık lisans programı uygulayan Kocaeli Sağlık Yüksekokulu’na dönüşmüştür.

Yüksekokulumuzda 2012-2011 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Ebelik, Hemşirelik ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda lisans ustu eğitim çalışmaları aşağıda belirtildiği şekilde gelişim göstermiştir:

  • 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği ile İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, yüksek lisans eğitimine başlanmıştır
  • 2000-2001 Eğitim Öğretim yılında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda, yüksek lisans eğitimine başlanmıştır.
  • 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlanmıştır.
  • 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlanmıştır.
  • 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Ebelik'te yüksek lisans eğitimine başlanması kabul edilmiştir.
  • 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlanmıştır.
  • 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Sosyal Hizmet Anabilim Dalı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde açılan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Çocuk Koruma Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitimine başlamıştır.

1992-1999 tarihleri arasında Kocaeli Devlet Hastanesi bahçesinde yer alan Sağlık Bakanlığına ait binada 1999 depreminden sonra Veziroğlu Yerleşkesinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılının başından itibaren Umuttepe Yerleşkesindeki yeni binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü 4 yıllık (8 yarıyıl) lisans programı uygulayan Kocaeli Sağlık Yüksekokulunun bir bölümü olarak lisans eğitimi faaliyetini sürdürmektedir.Öğrenci Sayısı;Ebelik Bölümü öğrenci sayısı 307’ dir.

Bölümümüzde 2011-2012 eğitim öğretim yılında 1 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ile eğitim verilmektedir.2009 yılında Ebelik Anabilim Dalında yüksek Lisans eğitimine başlanmış fakat öğretim üyesi yetersizliği nedeni ile öğrenci alımı yapılamamaktadır.

Hemşirelik Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında kurularak 2 yıllık ön lisans programı ile eğitime başlamış ve 1997-1998 eğitim öğretim yılında 4 yıllık lisans programı uygulayan Kocaeli Sağlık Yüksekokulunun bir bölümü olarak lisans eğitimi faaliyetine başlamıştır.Öğrenci sayısı:Hemşirelik Bölümü öğrenci sayısı 572 dir.

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Bölümü, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Kocaeli Sağlık Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş ve 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren bölüme öğrenci alımı başlamıştır.

Dört yıllık eğitim ve öğretim sonunda öğrencilerin, bu alanda uluslararası düzeyde kabul edilen niteliklere (bilgi, beceri ve değerler açısından) sahip olması hedeflenmektedir. Mezunlarımızın, mesleki uygulamalarını insan hakları ve sosyal adalet temelinde ve sosyal hizmet etiği çerçevesinde yürütmeleri beklenmektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors