Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Amaç

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, spor bilimlerindeki gelişmeler ışığında daha dinamik ve çağdaş spor eğiticilerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İçerisinde bulundurduğu programlarla (Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği) öğrencilere temel, gelişmiş ve üst düzeyde eğitim ve öğretim şansı vermek, araştırma faaliyetlerine yöneltmek, sonuçlarından kısa sürede ve etkin bir biçimde faydalanabilme becerisi kazandırmaktır.

Vizyon

Spor biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin kavratılmasına ve ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, evrensel değerler ışığında çağdaşlığın gereği olan başarı koşullarını kavramış, meslek adamları olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak, uygulamak ve geliştirmektir

Misyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimini etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; araştırıcı ve çağdaş düşünceye sahip Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Antrenörler, Spor Yöneticileri ve Rekreasyon Liderleri yetiştiren bir Yüksekokul olmaktır.


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, spor bilimlerindeki gelişmeler ışığında daha dinamik ve çağdaş spor eğiticilerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilere temel, gelişmiş ve üst düzeyde eğitim ve öğretim şansı vermek, araştırma faaliyetlerine yöneltmek, sonuçlarından kısa sürede ve etkin bir biçimde faydalanabilme becerisi kazandırmaktır.

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliğinin misyonu; iyi eğitimli, etik değerlere bağlı, spor yönetimi alanında yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Bölümün eğitim, araştırma ve diğer hizmetleri, teori ve pratiğe önem verilen pozitif bir öğrenme ortamında geçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin üniversite sonrası yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayacak profesyonel beceriler kazanmaları için, sağlam teorik ve deneysel bilgi almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle, spor endüstrisinin liderleri ile ortaklık içerisinde öğrencileri spor endüstrisi ve akademik kariyer için hazırlıyoruz. Dört yıllık eğitim programı, içerisinde sunulan dersler öğrencilerin, spor endüstrisi ile ilişkili yönetim, pazarlama, finans, organizasyon yönetimi gibi alanlarda güçlü bilgiye sahip olmalarını sağlıyor. Ek olarak eğitim sürecinde, öğrencilerin bilgilerini sınıf ve staj ortamlarında uygulamaları yönünde cesaretlendirilmektedirler.

Rekreasyon

Rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük eğitimi bölümü I.ve II. öğretim programlarında 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz 15 Spor dalında en üst düzeyde akademik eğitim ve alanlarında 2-3. kademe Antrenör ünvanını almaya hak kazanırlar. Antrenörlük eğitimi verdiğimiz spor dalları: Atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futbol, hentbol, kürek, masa tenisi,cimnastik, tenis, voleybol, yüzme, eskrim,kayak, buz pateni, yelken.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors