Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Üniversitemizden Haberler

“Uluslararası ilişkilerde Teorik Tartışmalar” Kitabı yayınlandı

Uluslararası ilişkilerde yaşanılan hızlı değişim ve yeni gelişmeler, kaçınılmaz olarak Uluslararası İlişkiler biliminde teorik tartışmaları beraberinde getirmekte, analiz ve analiz düzeyini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Elemanlarının özverili girişimi ile 2009 yılında “Uluslararası İlişkilere Giriş: Teorik Bakış” isimli eserimiz yayınlanmıştır. Özgün nitelikteki bu eser, bilim alanına önemli katkılar sağlamıştır. “Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar” adlı yayın, uluslararası ilişkiler teorilerine farklı bir yaklaşım ve analitik model getirmektedir. Aynı zamanda yayının, Türkçe literatür eksikliğini kısmen giderebileceği değerlendirilmektedir. Bu eser, bilim alanındaki tüm teorik tartışmalara yer vermek yerine, Uluslararası İlişkiler bilimini daha çok etkileyen teorilere odaklanmıştır. Günümüz dünyasında değişen dinamik koşullara uygun doğru politikaların belirlenmesi ve bu politikaların başarılı uygulanması büyük önem kazanmaktadır. Bu düşünceden hareketle; dünyayı, olayları ve olguları daha iyi analiz etmeyi sağlayan ve yorumlayan teorilere son derece gereksinim duyulmaktadır. Uluslararası İlişkiler bilimi; son derece geniş ve kapsamlı konu, kavram ve gelişmeleri içermektedir. Eser, Uluslararası ilişkileri teori yönünden inceleyerek bu çok kapsamlı bilimin bazı yönlerine ışık tutmaktadır.

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar başlıklı eser, 17 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; Normatif Teori ve İnsancıl Müdahale, Mearsheimer ve Waltz’ın Realist Bakışı, Realist ve Liberal Teorilerde Güç Anlayışı, Uluslararası Rejim Teorisi, Bütünleşme ve Bütünleşme Teorileri, Avrupa Birliği’nde Federalizm-Konfederalizm Tartışması, Soğuk Savaş Sonrasında Güvenliğe Yönelik Teorik Tartışmalar, Bölge, Bölgeselleşme ve Güvenlik, AGSP’de Gelişmeler ve Türkiye’nin Uyumu, Birleşmiş Milletler Aracılığıyla Uluslararası Güvenliğin Sağlanması, Uluslararası İlişkilerde Marksist Yaklaşımlar ve Tartışmalar, Dünya Sistemi Teorisi, Hegemonya ve Hegemonik İstikrar Teorisi, Jeopolitik Teoriler ve Küresel Jeopolitik, Uluslararası İlişkilerde Kimlik Sorunsalı, Eleştirel Teori Olarak Konstrüktivizm, Uluslararası İlişkilerde Post-Yapısalcı Yaklaşımlar ve Anarşi’nin Yapı-Sökümü’dür.

Kitabın içeriğine bakıldığında tüm uluslararası ilişkiler teorilerinin yayın içinde yer almadığı görülecektir. Özellikle yazarlarımızın ilgi ve çalışma alanları ile güncel teorik tartışmaların içerikte bulunmasına özen gösterilmiştir. Eserlerin sıralamaları metodolojik bir yaklaşımla belirlenmiştir.

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği L. N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33