Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Başkanlığımız;

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen;

  • Üniversitenin insan gücü planlamasıve personel politikasıyla ilgili anlaşmalar yapmak,
  • Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili Önerilerde bulunmak
  • Tüm Üniversite personelinin ilan, atama, Özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
  • Akademik kadroların sayılarını sağlıklı tutulmasını sağlamak,
  • Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,
  • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,
  • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
  • Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Şube Müdürlükleri ile Üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors