Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

1992 yılında kurulan üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da aynı yılda merkezi olarak kurulmuştur, şu anda Umuttepe, Anıtpark ve Hereke yerleşkelerindeki akademik birimlerin öğrenci işleri büroları, öğrenci işleri daire başkanlığı altında merkezi olarak iş ve işlemlerini yürütmektedir. Diğer yerleşkelerimizde öğrenci işleri birimleri ilgili akademik birimlerin koordinasyonunda iş ve işlemlerini sürdürmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevini Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM tarafından yürütülmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yaklaşık 84,000 öğrenciye hizmet vermektedir.Görev Ve Sorumlulukları

  • Öğrenci Kontenjanlarının, kayıtların ve bunlarla ilgili tüm yazışmaların yapılması,
  • Öğrenci başarı oranları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Üniversite içindeki tüm birimlerle, öğrenciler ve eğitim ile ilgili yazışmaların yapılması,
  • Eğitimle ilgili Senato Kararlarının (Bölüm açılması, okul açılması ve kapatılmaları) YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takibi,
  • Öğrenci harç işlemlerinin takibi ve yazışmalarının yapılması,
  • Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgilerin düzenlenip ilgili kurumlarla yazışmalarının yapılması,
  • Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurularının alınıp, yerleştirme , kayıt ve tüm yazışmalarının yapılması,
  • Mezun olan öğrencilerin diplomaları ve diploma eklerinin hazırlanarak öğrencilere tesliminin yapılması ve arşivlenmesi,
  • Öğrenci Bilgi Sisteminin sağlıklı yürütülmesi,
  • Ders Kataloglarının açılması, düzenlenmesi ve Akademik personellerin not girişlerinin düzenlenmesi.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors