Kocaeli Üniversitesi Prof.Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi

Kocaeli Üniversitesi Prof.Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yer alan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi, 1998 - 2006 yılları arasında iki dönem Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak görev Prof. Dr. Baki Komsuoğlu'nun üniversitenin çeşitli birimlerinde kullanılan ekipmanları bir koleksiyoner gibi toplaması ile birlikte müze olma yolunda ilk adımını atmıştır. Üniversitenin belleğini ve gelişim öyküsünü anlatmayı amaçlayan bu girişim, daha sonraları Kocaeli'nin jeofiziksel yapısının da izlendiği Arkeolojik ve Jeolojik buluntuların ve şehrin bilim-sanayi tarihine ışık tutan Teknolojik materyallerin toplanması ile geliştirilmiştir. Son olarak, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çabalarıyla oluşturulan 58 parça sanat eseri ile bir Sanat Bölümü de koleksiyona eklenmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda üniversitede zengin bir koleksiyon oluşmuştur. 04 Kasım 2009 tarihinde ise Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu'nun desteğiyle resmi bir müze olmak için "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ve "Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapılmış ve 29 Temmuz 2010 tarihinde Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi'nin kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden onay alınmıştır.

Bugün çağdaş müzecilik standartları çerçevesinde, akademik miras konusunda ülkemizin öncü müzelerinden birisi olmayı hedefleyen Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müzesi, üniversitenin zaman içindeki değişim ve gelişim sürecini öncelikli hedef kitlesi olan üniversite öğrencilerine ve akademik personele aktarmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Kocaeli Üniversitesi kimliğini simgeleyen akademik, tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan nesneleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir koleksiyon yönetimi politikası oluşturan müze kendi koleksiyonunda bulunan eserleri;

  • Kuruluş ve Gelişim Bölümü
  • Teknoloji Bölümü
  • Jeoloji ve Arkeoloji Bölümü
  • Sanat Bölümü

olmak üzere dört gruba ayırmıştır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors