Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetim » RektörlükProf. Dr. Sadettin Hülagü
Rektör

Özgeçmiş

 • 1959 Erzurum'da doğdu.
 • 1972 İlkokul ve Ortaokulu Erzurum Karayazı'da tamamladı.
 • 1974 yılında TUBİTAK-Türkiye Kimya yarışmasında Doğu Anadolu bölgesini temsilen Türkiye üçüncülük ödülünü kazandı.
 • 1975 Erzurum Lisesi'nden mezun oldu.
 • 1975 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı.
 • 1981 Fakülteden Pekiyi derecesiyle mezun oldu.
 • 1982-1984 Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı.
 • 1984-1988 GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu.
 • 1990-1992 GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.
 • 1995 Doçent Doktor ünvanını aldı.
 • 1996 Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu.
 • 1998-1999 Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı.
 • 2000 Profesörlüğe atandı.
 • 2005 Almanya Wiesbaden Üniversitesi'nde DBE hayvan model kursuna katıldı.
 • 2006 Japonya'da Utsinomiya eyaletinde Jichi Medical Üniversitesi'nde Çift Balonlu Enteroskopi (DBE) ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) konusunda 3 ay süreyle eğitim aldı.
 • Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi.
 • 2009 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kocaeli Gazetesi tarafından Kocaeli'de yılın sağlıkçısı seçildi.
 • 2009 İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.
 • 2011 Almanya Tubingen Üniversitesi'nde ve Amerika'da Chicago DDW'da hayvan modelleri üzerinde ESD kursuna katılıp uzmanlık sertifikası aldı.
 • Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı görevi ile Fujinon ve Pentax firmasının Ortadoğu Eğitim Sorumluluğu'nu ifa etmektedir.

Bilimsel Çalışmalar

 • 100 den fazla yurt dışı ve yurt içi bilimsel makale,
 • 150'nin üzerinde yurt dışı ve yurt içi tebliğ ve bildiri,
 • 48 adet SCI dergilerde yayımlanmış makale,
 • 328 adet yayınlarına yapılmış atıf,
 • Gastroenteroloji ile ilgili yurt içi ve yurt dışı dergilerde editörlüğü bulunmaktadır.
 • Akademik ve İdari Görevleri

  • 1982-1984 Dağ Komando Okulu Sağlık Şube Müdürlüğü ve Revir Baştabipliği.
  • 1984-1988 GATA Ankara İç Hastalıkları Asistanlık Eğitimi.
  • 1988-1990 Bursa Askeri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı.
  • 1990-1992 GATA Haydarpaşa Askeri Tıp Akademisi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroentroloji Kliniği Yandal Uzmanlık Eğitimi.
  • 1992-1995 GATA Haydarpaşa Askeri Tıp Akademisi, Gastroentroloji Klinik Şef Yardımcısı.
  • 1996-1998 Kocaeli Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Gastroentroloji Bilim Dalı Başkanlığı
  • 2007- 2011 Yılları arasında;
   • - Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü,
   • - Üniversite senato üyeliği,
   • - Kocaeli Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen poliklinikler (ÜNİBEL) Genel Koordinatörlüğü.
   • - 1996-2012 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığı,
   • - 2014 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı.

  Üyesi Olduğu Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

  • Türk Gastroenteroloji Derneği-Kocaeli Şube başkanı,
  • European Gastroenterology Board,
  • American Gastroenterology Society,
  • Avrupa Karaciğer Hastalıkları Derneği (EASL),
  • Türk Karaciğer Hastalıkları Derneği,
  • İnflamatuvar Barsak Hastalığı Derneği,
  • Viral Hepatitle Savaşım Derneği,
  • Endoskopi Derneği.

  Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

  • 1996'dan beri Kocaeli Valiliği İl Kültür Korosunda ud çalmakta ve ney üflemektedir.
  • Uçuş ve paraşüt eğitimiyle ilgili etkinliklere katılmaktadır.
  • Sn. Hülagü Tekstil Mühendisi Ümmühan Hülagü ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

  Akademik ve Bilimsel Çalışmalardan Örnekler

  Üniversite bünyesinde bir çok klinik uygulamaları ilk kez Türkiye’de başlatmıştır. Bunlara örnek olarak Endoskopik submukozal diseksiyon –Çift Balonlu enteroskopi ve Safra Yollarının Endoskopik görüntülenmesi ile ilgili Uluslar arası ve Ulusal düzeyde bir çok toplantıda aktif konuşmacı ve eğitmen uzman uygulayıcı olarak görev almıştır.

  Ulusal Gastroenteroloji Kongresinde 2 kez endoskopik yeniliklerin Türkiye’de en iyi uygulayan kişisi olarak ikincilik ödülü kazanmıştır. Bu kapsamda 2009 yılında Türkiye’deki tüm üniversitelerden gelen öğretim üyelerine endoskopideki yenilikler üzerine canlı vakaları ve uygulamaları yapılmıştır.

  Bunları takiben ESD ve DBE konusunda belli aralıklarla üniversitelerden gelen uzman ve öğretim üyelerine eğitim verilmiştir. Komşu ülkelerle iş birliği amacıyla Suriye - Halep ilinde ve Kırımda Türk doktorlarına uygulamalı eğitim vermiştir.

  2009 yılında Kocaeli ilinde tüm sivil toplum örgütleri- valilik belediye ve üniversitenin katılımıyla yapılan oylamada Kocaeli İlinde yılın sağlıkçısı seçilmiştir.

  2011 yılında ilk kez Hayvan modelleri üzerinde yeni endoskopik yöntemlerin uygulanması üzerinde kurslar düzenlemiş ve bunların belli aralıklarla devamı için Endoskopi Derneği Tarafından planlama yapılmıştır.

  Fujinon Japonya Dünya merkezi tarafından Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji kliniği Orta Doğu eğitim merkezi seçilmiş bu kapsamda Tayvan ve Mısır İskenderiye üniversitesinden gelen öğretim üyelerine haftalık kurslar düzenlenmiştir ve bu eğitim süreklilik arz etmektedir.

  1996 yılından beri Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Derneğinin Yıllık Toplantısı, Avrasya Topluluğu ile olan yıllık toplantılarda aktif konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2005 yılından bu yana gerek ulusal Gastroenteroloji, gerekse Türk Karaciğer Araştırmaları derneğinin yıllık ve aylık toplantılarında yeni endoskopik tekniklerin tanıtımı ve uygulaması üzerine aktif konferans verilmektedir.

  2012 yılında Avrupa Gastroenteroloji Derneğinin denetlemesi sonucu KOÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji kliniği Avrupa Endoskopi Uygulama yeterliliği sertifikası almıştır.

  2013 yılından itibaren Uluslararası Pentax Firmasının Ortadoğu Endoskopik eğitim sorumlusu olarak yurt içi ve yurt dışında aktif konuşmacı ve uygulayıcı olarak görev yapmaktadır. Son olarak 2014 yılında KocaelindeTurk Karaciger araştırmaları Derneğinin Ulusal Hepatoloji Okul Başkanlığını yapmıştır. 9-10 Hazıran 2014 Turk Alman Japon Günlerinde Aktif konuşmacı ve Kurs uygulayıcı hocası görev almıştır.

  İletişim

  • E-posta: shulagu@kocaeli.edu.tr
  • Tel: +90 (262) 303 10 01

Yönetim » Rektörlük » Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Bekir Çakır
Rektör Yardımcısı
 • E-posta: bcakir@kocaeli.edu.tr
 • Tel: +90 (262) 303 10 08
»Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Ercüment Çiftçi
Rektör Yardımcısı
 • E-posta: eciftci@kocaeli.edu.tr
 • Tel: +90 (262) 303 10 10
»
Prof. Dr. Ahmet Küçük
Rektör Yardımcısı
 • E-posta: ahmet.kucuk@kocaeli.edu.tr
 • Tel: +90 (262) 303 10 12
» Ayrıntılı Bilgi
 

Genel Sekreterlik

Kemal Mutlu
Genel Sekreter
 • E-posta: kemal.mutlu@kocaeli.edu.tr
 • Tel: +90 (262) 303 10 14
Candan Özmat
Genel Sekreter Yardımcısı
 • E-posta: candan.ozmat@kocaeli.edu.tr
 • Tel: +90 (262) 303 10 19
» Ayrıntılı Bilgi
Mahmut Semerci
Genel Sekreter Yardımcısı
 • E-posta: mahmut.semerci@kocaeli.edu.tr
 • Tel: +90 (262) 303 10 20
» Ayrıntılı Bilgi
 

Mahmut SEMERCİ

Kişisel Bilgiler
Doğum YeriYeşilhisar/Kayseri
Doğum Tarihi1954
Medeni DurumuEvli, 2 çocuklu
Eğitim Durumu
İlk, Orta, LiseYeşilhisar
Lisans
1975-1980 Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü
1981-1982Vekil öğretmenlik
1982-1985 Karadeniz Teknik Üniversitesinde Kütüphaneci
1986-1993 Akademik Uzman
Yüksek Lisans
1988-1992 KTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri PDR
1993-1994 Kocaeli Üniversitesine naklen geçiş
1995-2003Daire Başkanı: Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi
2004- Genel Sekreter Yardımcısı
Yabancı Dil
Orta derecede İngilizce

Candan ÖZMAT

Kişisel Bilgiler
Doğum YeriBilecik
Doğum Tarihi1959
Medeni DurumuBekar, 1 çocuklu
Eğitim Durumu
İlk, Orta, LiseManisa
Lisans
1976-1981 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1982-1985Manisa-stajyer Hakim
1985-1989 Kocaeli Cumhuriyet Savcı Yardımcısı
1989-1993 Kocaeli Serbest Avukat
Yüksek Lisans
1993-2000 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Müşaviri
2000-.... Hukuk Müşavirliği uhdesinde kalmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı olarak Görevlendirilme
Yabancı Dil
Orta derecede İngilizce

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği L. N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33