Kayıt İşlemleri:

1-) E-Devlet Üzerinden Kayıt İşlemleri

E-devlet üzerinden yapılacak olan e-kayıtlar Üniversiteye gelerek kayıt olma 31 Ağustos 04 Eylül 2020 ve Üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılacak olan online kayıtlar, 31 Ağustos 02 Eylül 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. İnternet üzerinden E-kayıt veya Online kayıt yapan öğrencilerimizin Üniversitemize gelmelerine gerekmiyor. Web sayfamız üzerinden online kayıt işleminizi 31 Ağustos 04 Eylül 2020tarihleri arasında http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/index.cfm bağlantısı kullanılarak yapılabilecektir. Online kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının yanı sıra cilt no, aile sıra no ve sıra no bilgilerini kullanmaları gerekecektir. (Yeni T.C. kimlik kartı sahibi öğrencilerimize önemle duyurulur)

2-) Gelerek Kayıt

Aşağıda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarına kayıt yapacak öğrencilerin 31 Ağustos 04 Eylül 2020 tarihleri arasında şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Tıp Fakültesi (tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Spor Bilimleri Fakültesi (tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yalnızca Ebelik ve Hemşirelik Programları tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO (İş ve Uğraşı Terapisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1. Ve 2. Öğretim Programları tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.

Kartepe Atçılık MYO (tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

İzmit MYO (Yalnızca Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ÖSYM Kılavuzunda Bakınız 116’da belirtilen şartları sağladığına dair Sağlık Kurulu Raporu getirecektir.)

Denizcilik Fakültesi (Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Olur Raporu” getirilecektir.)

Karamürsel MYO (Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Gemi Makinaları İşletme Programı ve Deniz Liman İşletme Programı öğrencileri Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Olur Raporu” getirecektir)

Diş Hekimliği Fakültesi (tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)Öğrencileri kayıt esnasında branşa göre tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu veya Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğü’nden “Gemi Adamı Olur Raporu” getireceklerinden 31 Ağustos 04 Eylül 2020 tarihleri arasında şahsen müracaat edeceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Özel Yetenek Sınavı ile kabul edildiğinden kayıtlarını 07-09 Eylül 2020 tarihleri arasında Yedek Öğrenci Kayıtları 10-17 Eylül 2020 Tarihleri arasında kayıt birimine şahsen müracaat edeceklerdir.

Devlet Konservatuarı öğrencileri Özel Yetenek Sınavı ile kabul edildiğinden kayıtlarını ---- Ağustos 2020 tarihleri arasında kayıt birimine şahsen müracaat edeceklerdir.

Not-1 : İkinci Öğretim Programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenim harç ücretlerini 15-25 Eylül 2020 tarihleri arasında öğrenci numaralarıyla Türkiye İş Bankası Şubelerinden veya online Banka matikden Öğrenci Numaralarına yatıracaklardır.

Not-2 : Kayıt tarihlerinde ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan, bütünleme veya tek ders sınavına girecek olan adayların kayıt tarihlerinde geçici kayıtları alınacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ortaöğretim kurumlarından mezun olduklarına ilişkin belgeyi ibraz edemeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Kayıt Yenileme 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Güz Yarıyılında 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında; Bahar Yarıyılında 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında İnternet ortamında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenci alması gereken dersleri seçtikten ve harcını yatırdıktan sonra seçilen dersler Danışmanı tarafından İnternet üzerinden onaylanır.

NOT: Bölüm veya Program Başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur. (Ders seçme işlemi için belirlenen tarihler arasında Katkı Payını yatırmayan ve/veya Ders Seçme işlemini yapmayan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemi belirtilen süreler akabinde kapatılacağından, daha sonra hiç bir surette ders seçme işlemi yaptırılmayacaktır.) Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir. İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı aşamaz. Derse yazılma sırasında çakışma olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler. Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını, derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.

Ders Ekleme – Bırakma, Geç Kayıt 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesinde öğrenimine Güz Yarıyılında devam eden öğrencilerin ders ekleme – bırakma ve geç kayıt işlemleri 21- 25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesinde öğrenimine Bahar Yarıyılında devam eden öğrencilerin ders ekleme – bırakma ve geç kayıt işlemleri 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt Yeri ve Tarih Bilgileri