Images-loading

YÖKSİS e-Kayıt Başvuruları 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar 15 - 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. 2016-2017 Ek Yerleştirme Başvuru Tarihleri 26-30 Ağustos 2016 Tarinde yapılacaktır. 2016-2017 Ek Yerleştirme Kayıt Tarihleri 06 - 09 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt yaptıracak öğrencilerimiz (Online Kayıt yaptıran öğrencilerimizin öğrenci numaraları ve şifreleri eposta adreslerine gönderilecek, bölümlerden kayıt yaptıran öğrenciler ise bölümlerinden öğrenci numaralarını ve şifrelerini öğrenebileceklerdir.) Bilgi Formu ve Kayıt Dosyasını öğrenci numaraları ve şifrelerini girerek kendi sayfalarından dolduracaklardır.

Kayıt Yenileme 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Güz Yarıyılında 05 - 09 Eylül 2016 tarihleri arasında; Bahar Yarıyılında 06 - 10 Şubat 2016 tarihleri arasında İnternet ortamında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenci alması gereken dersleri seçtikten ve harcını yatırdıktan sonra seçilen dersler Danışmanı tarafından İnternet üzerinden onaylanır.

NOT: Bölüm veya program başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur. (Ders seçme işlemi için belirlenen tarihler arasında Katkı Payını yatırmayan ve/veya Ders Seçme işlemini yapmayan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemi belirtilen süreler akabinde kapatılacağından, daha sonra hiç bir surette ders seçme işlemi yaptırılmayacaktır.) Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir. İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı aşamaz. Derse yazılma sırasında çakışma olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler. Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını, derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.

Ders Ekleme – Bırakma, Geç Kayıt 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesinde öğrenimine Güz Yarıyılında devam eden öğrencilerin ders ekleme – bırakma ve geç kayıt işlemleri 19 - 23 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Kocaeli Üniversitesinde öğrenimine Bahar Yarıyılında devam eden öğrencilerin ders ekleme – bırakma ve geç kayıt işlemleri 13 - 17 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.