ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Amacı

ERASMUS değişim programı, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesini sağlayan bir Avrupa Birliği programıdır. ERASMUS değişim programının amacı; Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarının işbirliğini teşvik ederek üniversiteler arası eğitimde kalitenin arttırılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. ERASMUS değişim programı sayesinde öğrenciler yurtdışı deneyimi yaşayarak farklı kültür ve yaşam tarzlarını tanıma ve öğrenme imkanı bulabilmektedir.

Şartları

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ERASMUS öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama; ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00’tür. ERASMUS öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. ERASMUS öğrenim ve staj hareketliliği için öğrenci seçimi yapılırken genel not ortalamasının % 50’si ve yabancı dil puan puanının % 50’si dikkate alınır.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Amacı

Mevlana değişim programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında değişim gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Mevlana değişim programının amacı; Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak, yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, kültürler arası etkileşimin artmasıyla farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

Şartları

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama; ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.50/4.00, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3.00/4.00’tür. Mevlana değişim programından yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. Mevlana değişim hareketliliği için öğrenci seçimi yapılırken genel not ortalamasının % 50’si ve yabancı dil puan puanının % 50’si dikkate alınır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Amacı

FARABİ değişim programı; Yüksek Öğretim Kurumları arasında, öğrenci değişim programıdır. ERASMUS ile benzerlik gösteren FARABİ, ulusal sınırlar içinde yer alan yüksek öğretim kurumları arasındaki değişimi hedeflemektedir. FARABİ değişim programının amacı; üniversiteler arasında etkileşimi sağlamak ve öğrencilerin hareketine imkân vermektir. Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı hem üniversitelerdeki koordinatörlük yapılandırmasına destek vermeyi hem de programa katılan öğrencilere karşılıksız burs olanağını sunmayı görev haline getirmiştir.

Şartları

Ön lisans ve lisans öğrencileri, hazırlık sınıfı ve 1. sınıfta FARABİ değişiminden yararlanamazlar. 1. sınıf öğrencileri, 2. dönemlerinde sonraki öğretim yılı için başvuru yapabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde FARABİ değişiminden yararlanamazlar. Her öğrenci her bir öğrenim düzeyinde bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için FARABİ’ den faydalanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama; ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.00/4.00, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00’tür.

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI (ÇAP)

Bu programın amacı üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına yerleşerek gerekli başarı kriterini sağlamış öğrencilere, mevcut programlarının yanı sıra ikinci bir diploma programından mezun olabilme hakkı tanımaktır. Genel hatları ile öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması, 4 üzerinden en az 3,00 ortalamasının olması, ÇAP yapmak istediği bölümler arasında imzalanmış bir protokol olması vb. gibi şartlar bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için: tıklayınız.

Başarıya Dayalı (AGNO) Yatay Geçiş

Bu programın amacı üniversitemiz öğrencilerine veya diğer üniversitelerin öğrencilerine, öğrencilikleri süresinde göstermiş oldukları başarı nedeniyle Diğer üniversitelere veya üniversitemize yatay geçiş imkanı tanımaktır. Genel hatları ile öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması, Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) yüksek olması, disiplin cezasının olmaması vb. gibi şartlar bulunmaktadır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Dayalı Yatay Geçiş (Ek Madde-1)

Merkezi Yerleştirme Puanına Dayalı Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Bu programın amacı üniversitemiz öğrencilerine veya diğer üniversitelerin öğrencilerine, Üniversite sınavında almış oldukları puana dayalı diğer üniversitelere veya üniversitemize yatay geçiş imkanı tanımaktır. Bu yatay geçiş türünde öğrencilerin sınav puanlarına göre Program değiştirmeleri de mümkündür. Genel hatları ile öğrencinin yükseköğretime yerleştiği yıl almış olduğu puan esas alınarak yapılmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ (DGS)

Bu programın amacı, daha önce ön lisans programlarından mezun olmuş öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde üniversitelere merkezi olarak yerleştirilmesidir. Başarılı ön lisans öğrencilerinin lisans eğitimine teşviki amaçlanmaktadır. Genel hatları ile ön lisans programlarından mezun öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavından aldıkları puana göre merkezi olarak yerleştirilmektedir.

“Değişen, gelişen, saygın bir üniversite olabilmek, 2023 hedeflerinde ülkemizin lokomotifi konumunda yer alabilmek, üniversitemizi bir dünya üniversitesine, küresel ölçekte bir akademiye dönüştürebilmek adına bilimin yakınlaştıran, sanatın birleştiren gücünden faydalanacağız.”

- Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör