Haberler

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğretim Yöntemine İlişkin Duyuru


Küresel ölçekte yaşanan COVID-19 pandemisi sürecinde gerek YÖK'ün tavsiye kararları gerekse Senatomuzca yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde, Tıp Fakültesi intörn öğrencileri hariç olmak üzere, tüm akademik birimlerimizde teorik ve uygulamalı derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile çevrim içi eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Senato kararı doğrultusunda güncellenen akademik takvime http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/2020-2021-Akademik-Takvim.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors