Hakkımızda

Misyon

Üniversitemiz, uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamayı ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmeyi, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

Vizyon

Bilgi çağına hâkim, bilinir, saygın, öncü, uluslararası kabul görmüş, görünür bir üniversite olmak.

Değerler

  • Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinin,Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
  • Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak,
  • Evrensel hukuk ilkelerine uymak,
  • Ayırım gözetmeksizin herkese saygılı olmak ve hizmet vermek,
  • Etik değerlere bağlı kalmak,
  • Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri izlemek,
  • İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak,
  • Kalite ve denetimini ilke edinmektir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors