Kandıra Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

1995 yılında açılan Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu 1995-1996 eğitim-öğretim yılında ara insan gücü yetiştirmek amacıyla ‘Mahalli İdareler’ ve ‘Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları’ programları ile Kandıra Halk Eğitim Merkezi binasında iki Öğretim Görevlisi ve 40 öğrencisi ile eğitim öğretime başlamıştır.

1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açtığı üç yeni program ile program sayısını 5’e, öğrenci sayısını 210’a çıkaran Kandıra MYO, 01.10.1998 tarihinde kendi binası olarak tahsis edilen Kandıra Eski Tekel Binasında ve 2004-2006 yılları arasında da Ahmatlı yerleşkesindeki binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Mevcut Programlarında eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla akademik açıdan nitelikli öğretim elemanlarının sayısını arttırmış, laboratuar ve derslik donanımlarını geliştirmiş, personel ve öğrencilerin gerekli araştırma ve incelemeleri sağlamak amacıyla kütüphane kapasitesini nitel ve nicel açıdan geliştirmiştir. Ülkemizin ihtiyacı olan çağdaş, sosyal ve mesleki anlamda bilgi birikimi ile donanmış ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan Kocaeli Üniversitesi Kandıra MYO, bu hedefine ulaşmak için gerekli alt yapıyı sağlayarak eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmeyi amaç edinmiştir.Bu amaçlar doğrultusunda Kandıra MYO, Eylül 2006 tarihinden itibaren Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen Kandıra Akdurak Mahallesindeki yeni yerleşkesinde 2500 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir. Meslek Yüksekokulunda 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 11 Öğretim Görevlisi ve 1 Uzman olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı ile Tekstil Teknolojileri, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programları olmak üzere toplam 4 programda, eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Meslek Yüksekokulunda, Konferans Salonu, Kütüphane, Kantin, Yemekhane, 1 Tekstil Atölyesi, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 Çizim Atölyesi ve Akıllı tahta, Projeksiyon donanımlı 4 derslik olmak üzere toplam 22 derslik bulunmaktadır.

Vizyon

aşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek bilgi toplumu oluşturulmasını bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma özetle bilgi okur yazarı olmayı sağlayacak şekilde eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı.

Bilginin paylaşımı ve bilgi eğitimini somutlayacak bir kalite okulu olarak çevremizde bir referans noktası olmaya odaklanmak.

Misyon

 • Öğrenmeyi öğrenmek
 • İnteraktif öğrenme
 • Bilgi okur yazarı olmak
 • Paylaşımcılık
 • Girişimcilik ve sosyal sorumluluk gibi değerlerin yaşatılması
 • İnsana ve çevreye odaklı değer yaratma
 • Sürekli öğrenme
 • Güncel bilgilerin kullanımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonominin can damarı olan ve son yıllarda yeniden yapılanan bankacılık ve sigortacılık sektörünün gereksinimine cevap verecek, temel işletmecilik eğitimi almış, teorik ve pratik bilgilerle donanmış, ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim, eğitimli ve kalifiye ara eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacı bankalar ve sigorta şirketleri ile sınırlı olmayıp, leasing, factoring, forfaiting, sermaye piyasası aracı kurumlarının da ihtiyacına cevap verecektir.

İşletme Yönetimi

Bir işletmede teknik ve idari açıdan yönetimin altında yer alabilecek, dolayısıyla işletme yönetimi konusunda yöneticiye yardımcı olabilecek yönetici asistanları yetiştirme amacı güdülür. Globalleşen ekonomik dünya düzeninde, rekabetin hızla arttığı, teknolojinin sürekli geliştiği, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli değiştiği bir dönemde, işletme içerisinde en az maliyetle, en az zamanda yüksek kaliteli ürün ve hizmet üretimini kolaylaştırmada işveren ile işçi arasındaki bağı sağlayacak misyona sahip eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Tekstil Teknolojisi

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil sanayi, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Tekstil bölümünün amacı; tekstil, ev tekstili ve hazır giyim sektörüne hizmet edecek düzeyde genel tekstil ve hazır giyim bilgilerine sahip, ara kademede görev yapacak nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Özel ya da kamu sektöründe kurumları halka tanıtmak, çalışmalara ilgi uyandırmak amacı ile halkla ilişkiler birimlerinde çalışacak ve araştırma yapacak nitelikte eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sosyal bilim alanlarıyla ilgili,

 • Sosyal İlişkilerde başarılı,
 • Sözel Anlatım özelliklerine sahip,
 • Girişken,
 • İkna yeteneği olan,
 • İnsanlarla etkileşimden hoşlanan,
 • Ülke gündemiyle ilgili,
 • Çevredeki kaynakları seferber edebilen,
 • Yaratıcı kişiler yetiştirmek bölümün hedeflerindendir.

Hem büroda hem dışarıda çalışmayı gerektirir. Düzenli iş saatleri konusunda ısrarlı olmayan, özverili bireyler bu meslekte daha başarılı olurlar. Çeşitli (resmi ve özel) kurumlarda ‘Halkla İlişkiler Elemanı’ olarak, tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Reklamcılık ve tanıtım bürosu (veya ajansı) olarak kendi özel iş yerlerini açma olanağına sahiptirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors