Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

AAsım kocabıyık Kültür eğitim vakfı tarafından kurulan okulumuzda, ilk olarak 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Yapı donatım teknolojisi(tesisat) programı ile öğretime başlanmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren gelişen imkanlar doğrultusunda inşaat ve makine programları ile eğitim ve öğretime devam edilmekte olup, her üç programlarında I.ve II.Öğretim (gece) programları mevcuttur.

Amacımız

Çağdaş bilgiyle donatılan, sektörün ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikleri taşıyan, yetenekli, üstün vasıflı elemanlar yetiştirmektir.

Misyonumuz

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu önlisans eğitimi vermek,öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürecek bilgiyi üretmek,ürettiği bilgiyi aktarmak, teoriyi uygulamaya aktarabilen, sektöründekisorunlara en uygun çözümü üretebilen, mesleki etik değerlere bağlı,nitelikli ve etkin teknikerler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür, öncü ve örnek bir önlisans programı olmak.


Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

2001-2002 öğretim yılında hizmete giren Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, ilk olarak eğitim verdiği, "Yapı Donatım Teknolojisi Programı" 2008-2009 eğitim-öğretim yılında isim değişikliyle “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı” olarak 50 kişilik öğrenci kontenjanıyla ön lisans eğitim ve öğretime devam edilen programda I. Öğretim (09.00-17.00) ve II. Öğretim (Gece - 17:00-22.00) olmak üzere iki programı bulunmaktadır.

İnşaat Teknolojisi

2002-2003 Eğitim Öğretim Yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı, 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında ise 2. öğretimde eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı, karayolu, köprü, baraj, tünel, havaalanı, su temini, atık su sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje yapım ve kontrol aşamalarında görev yapabilecek nitelikli inşaat teknikerleri yetiştirmeye odaklanmıştır.

Makine

Makine Programı endüstrinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte geleneksel üretim metotlarına hakim, sorumluluk alabilen, teorik ve pratik bilgiler arasındaki ilişkiyi kurmayı başarabilen, mühendis ile teknisyen arasındaki boşluğu doldurabilen, özgüveni gelişmiş teknik ara eleman yetiştiren bir programdır. Makine programındaki öğrenciler özellikle talaşlı (torna, freze, matkap vb.) ve talaşsız (kaynak, döküm, haddelme, tel çekme vb.) üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım-üretim (CAD-CAM), hidrolik-pnömatik sistemler, ölçme-kontrol, malzeme muayenesi ve tanıma (tahribatlı-tahribatsız) konularında öğrenim görmektedirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors