KALİTE KOMİSYONU

Kalite Komisyonu Üyeleri

KALİTE KOMİSYONU
UnvanıAdı - SoyadıBirimi
Prof. Dr.Sadettin HÜLAGÜRektör
Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zafer UTKAN Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adalet ZEREN Kalite Birimi Yön.
Prof. Dr. Elşen VELİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Teknoloji Fak. Dekanı
Prof. Dr. Recep TARI Sosyal Bilimler Ens. Müdürü
Doç. Dr. Zeynel KABLAN Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cem PEKMAN İletişim Fak. Öğ. Üyesi
Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ MYO Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ Asım Kocabıyık MYO Öğ. Üy.
Prof. Dr. Sema Aşkın KEÇELİ Sağlık Bilimleri Ens. Müdürü
Prof. Dr. Burcu CANDAN ÇAM İİBF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Esra GÜZELDEMİR AKÇAKANAT Diş Hek. Fak. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Elif ÖĞÜT Hereke MYO Müd.
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin ÖVEÇ Gölcük MYO Müd.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EREN Genel Sekreter V.
Doç. Dr. Bayram KESKİN Hukuk Fak. Öğretim Üy.
Daire Başkanı Mehmet Tuncel ÖZTÜRK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Öğrenci İrem UYUMAZ Öğrenci Mühendislik Fak. End. Müh. Böl.


KALİTE GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Nilgün FIĞLALIRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç kalite güvence sistemini kurmak, kalite politikasını belirlemek, performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek.
Prof. Dr. Zafer UTKANTıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr.İlhan Tekin ÖZTÜRKMühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özcan GÜNDOĞDUDenizcilik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adalet ZEREN Kalite Birimi Yön.
Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT Tıp Fakültesi Öğ. Üy.
Prof. Dr. Hülya G. ÇEKMECELİOĞLU İİBF/İşletme
Prof. Dr. Sibel ZOR Fen Edebiyat Fakültesi Öğ. Üy.
Prof. Dr. Dilek BAYRAMGÜRLER Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Cemkut BADEM İİBF/İşletme
Doç. Dr. Gönül Kaya ÖZBAĞDenizcilik Fak. Öğ. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ Asım Kocabıyık MYO Öğ. Üy.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ESEN Mühendislik Fakültesi Öğ. Üy.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞİMŞEK KANDEMİR Hereke MYO
Şube Müdürü Gülcan KARSTARLI Strateji Daire Başkanlığı


EĞİTİM VE ÖĞRETİM
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Ahmet KÜÇÜKRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim politikalarını belirlemek, öğretim performansını değerlendirmek, programların sürekli izlenmesini ve güncellenmesini sağlayacak ölçme yöntem ve modelini geliştirmek, öğretme ve öğrenme birimini yapılandırmak.
Prof. Dr. Ayşe BASA ARSOY Müh.Fak. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Oğuzhan URKANHav. Ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı
Prof. Dr. Recep Taygun GÜRAYFen Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Ahmet SAYAR Öğrenci İşleri Daire Bşk.
Doç. Dr. Zeynel KABLAN Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bayram KESKİN Hukuk Fak. Öğretim Üy.
Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ MYO Koordinatörü
Doç. Dr. Sibel KAYA Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selcan GÖÇMEZTıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BUDAK UZEM
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KEZER Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Şube Müdürü Engin YALMAN Öğrenci İşleri Daire Bşk.
Mühendis Ayhan GÜLTEKİN Öğrenci İşleri Daire Bşk.
Öğrenci İrem UYUMAZ Öğrenci Mühendislik Fak.End. Müh. Böl.


ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Nilgün FIĞLALI Rektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; topluma katkı sunan hizmetlerin ve çalışmaların tanımlarının yapılması, göstergelerinin belirlenmesi ve izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik yapının kurulmasını sağlamak.
Prof. Dr. Elşen VELİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yasin KİŞİOĞLU Teknoloji Fak. Dekanı
Prof. Dr. Recep TARI Sosyal Bilimler Ens. Müdürü
Prof. Dr. Sema Aşkın KEÇELİ Sağlık Bilimleri Ens. Müdürü
Prof. Dr. Kadri Süleyman YİĞİT Fen Bilimleri Ens. Müdürü
Prof. Dr. Ercüment KARAKAŞ Teknoloji Fak. Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Burcu CANDAN İİBF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Tıp Fakültesi Öğ. Üy.
Prof. Dr. Esra GÜZELDEMİR AKÇAKANAT Diş Hek. Fak. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Oğuzhan URHAN Müh. Fak. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Ayşen BASA ARSOY Müh. Fak. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Murat HOŞÖZ Teknoloji Fak. Öğr. Üy.
Doç. Dr. Hikmet Hakan GÜREL Teknoloji Fak. Öğr. Üy.


TOPLUMSAL KATKI
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Ahmet KÜÇÜKRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; araştırma ve geliştirme politikası, stratejisi ve hedeflerinin belirlenmesi, araştırma performansının izlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sistemin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
Prof. Dr. Elif ÖĞÜT Hereke MYO Müd.
Prof. Dr. Ufuk YILDIZ SEM Müd.
Prof. Dr. Münevver TEKCAN KASAUM Müd.
Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. ÜyesiFahrettin ÖVEÇ Gölcük MYO Müd.
Doç. Dr. Elif TATLIDİL YAYLACI Tıp Fak. Öğ. Üyesi
Doç. Dr. Elif KARAGÜNEngelliler Araştırma ve Uygulama Birimi
Müdür Burhan ERES Döner Sermaye


YÖNETİM
UnvanıAdı - SoyadıBirimiGörevi
Prof. Dr.Ercüment ÇİFTÇİRektör YardımcısıÜniversitenin stratejik hedeflerine ulaşmasını nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmanın, organizasyon şeması ve görev tanımları bazında, düzenlemek, bütünleşik bilgi sistemini tanımlamak, danışma kurullarının karar alma süreçlerine yer almasını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verme mekanizmalarını iyileştirmek.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EREN Genel Sekreter V.
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Öğrenci İşleri Daire Bşk.
Doç. Dr. Hakan ÇEBİ Hukuk Fak. Dekan Yar.
Doç. Dr. Bayram KESKİN Hukuk Fak. Öğretim Üy.
Doç. Dr. Hakan KAPUCU İİBF Dekan Yardımcısı
Daire Başkanı Seyfullah BAŞKÖYLÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Daire BaşkanıMehmet Tuncel ÖZTÜRK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Dr. Öğr. ÜyesiAkın DEVECİ Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma OĞUZ ERDOĞAN Kocaeli MYO Öğretim Üy.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors