Geçmiş Etkinlikler

 • 25-16 Şubat
  Etik Yaklaşımlar, Etikte Yaklaşımlar ve Bir Evrensel Etik Düşüncesi
  25 Şubat » 17:30 - 16 Şubat Toplantı
 • 06-06 Mart
  2010 Endoüroloji Bölgesel Eğitim Toplantısı
  06 Mart » 12:00 - 17:00 Toplantı
 • 30-30 Mart
  IEEEXPLORE / ASTM Veritabanları Eğitim Toplantısı
  30 Mart » 14:30 - 15:30 Toplantı
 • 30-30 Mart
  CochraneLibrary- Web of Science Eğitim Toplantısı
  30 Mart » 14:30 - 15:30 Toplantı
 • 07-07 Nisan
  Mor Salon Felsefe Etkinlikleri V.
  07 Nisan » 17.30 - 20:00 Toplantı
 • 13-13 Nisan
  Westlaw International Uluslararası Hukuk Veritabanları Eğitim Toplantısı
  13 Nisan » 15:00 - 16:00 Toplantı
 • 15-15 Nisan
  15 Nisan Akromegali Günü
  15 Nisan » 10:30 Toplantı
 • 15-19 Nisan
  Avrupa Birliği Gençlik Programı Bilgilendirme Toplantısı
  15 Nisan - 19 Nisan Toplantı
 • 07-07 Mayıs
  Eğitimcilerin Eğitimi
  07 Mayıs » 13:00 - 17:00 Toplantı
 • 14-14 Mayıs
  III. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı
  14 Mayıs » 09:00 - 17:00 Toplantı
 • 24-24 Kasım
  24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
  24 Kasım » 15:00 Toplantı
 • 26-26 Şubat
  Yoğun Bakımda İmmünonütrisyon
  26 Şubat » 09:00 - 17:00 Toplantı
 • 08-08 Mart
  8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  08 Mart » 14:00 - 17:00 Toplantı
 • 05-05 Mayıs
  Reaxys (Kimya) Veritabanı Tanıtım Toplantısı
  05 Mayıs » 13:30 - 14:30 Toplantı
 • 10-10 Mayıs
  Science Direct Veritabanı Eğitim Toplantısı
  10 Mayıs » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 13-16 Mayıs
  Genç Haritacılar Günleri
  13 Mayıs - 16 Mayıs Toplantı
 • 14-15 Mayıs
  Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı - 2011
  14 Mayıs » 08:30 - 15 Mayıs Toplantı
 • 03-03 Haziran
  IV. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı
  03 Haziran » 09:00 - 16:45 Toplantı
 • 24-25 Eylül
  Turkish-Bulgarian Endocrine Surgery Club Meeting
  24 Eylül » 08:30 - 25 Eylül » 17:30 Toplantı
 • 03-03 Ekim
  Primal Pictures 3D Anatomi Atlası Eğitim Toplantısı
  03 Ekim » 11:00 - 12:30 Toplantı
 • 13-13 Ekim
  Tekno-Girişim Desteği Programı
  13 Ekim » 10:00 - 12:00 Toplantı
 • 03-03 Kasım
  Proquest Veritabanları Eğitim Toplantısı
  03 Kasım » 14:00 - 15:00 Toplantı
 • 14-14 Kasım
  Dünya Diyabet Günü Toplantısı (1000 Diyabetli 1000 Umut)
  14 Kasım » 09:30 - 12:30 Toplantı
 • 14-14 Kasım
  Ebsco Host Veritabanları Eğitim Toplantısı
  14 Kasım » 14:30 - 15:30 Toplantı
 • 21-21 Kasım
  Teknogirişim Tanıtım Toplantısı
  21 Kasım » 13:00 - 15:00 Toplantı
 • 28-28 Kasım
  Kalıtsal Metabolik Hastalıklara Klinik Yaklaşım
  28 Kasım » 13:00 - 14:00 Toplantı
 • 29-29 Kasım
  Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci Bilgilendirme Toplantısı
  29 Kasım » 13:00 - 15:00 Toplantı
 • 05-09 Aralık
  Shumen Üniversitesi Öğretim Elemanları KOU Güzel Sanatlar Fakültesi'nde
  05 Aralık » 10:00 - 09 Aralık » 17:00 Toplantı
 • 13-13 Aralık
  BIZdocs Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemi Tanıtımı
  13 Aralık » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 16-16 Şubat
  ARGO Otomotiv e-öğrenme Platformu Eğitim Toplantısı
  16 Şubat » 14:00 - 15:00 Toplantı
 • 28-28 Şubat
  ASTM, OECD Veritabanları Eğitim Toplantısı
  28 Şubat » 13:00 - 14:00 Toplantı
 • 28-28 Şubat
  Westlaw Veritabanı Eğitim Toplantısı
  28 Şubat » 14:30 - 15:30 Toplantı
 • 20-20 Mart
  KouLIB Arama Motoru Eğitim Toplantısı
  20 Mart » 15:00 - 16:00 Toplantı
 • 11-11 Nisan
  Hepato-Biliyer Hastalıklarda Endoskopik ve Radyolojik Girişimler
  11 Nisan » 10:00 - 13:00 Toplantı
 • 12-12 Nisan
  "Öğrenci Bilgi Sistemi" Ağında Enstitülerin Yeni Yönetmeliğe Uygun Yapılanma Çalışmaları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı - İVEDİ !
  12 Nisan » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 13-13 Nisan
  Anadolu'da Bizi Bekleyenler
  13 Nisan » 13:00 - 14:00 Toplantı
 • 20-20 Nisan
  Sentinel Lenf Nodunda Mikrometastazın Önemi Eğitim Toplantısı
  20 Nisan » 18:00 - 20:00 Toplantı
 • 04-04 Mayıs
  Elektron Mikroskopi Uygulamaları Bilimsel Toplantısı
  04 Mayıs » 13:00 Toplantı
 • 21-21 Mayıs
  Konuk Konuşmacı Programı - 14 "Güncel Tartışmalar Işığında Beslenme: Nereye Gidiyoruz?"
  21 Mayıs » 13:00 - 14:00 Toplantı
 • 25-25 Mayıs
  V. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı
  25 Mayıs » 90:00 - 17:00 Toplantı
 • 01-03 Haziran
  "Aile Hekimliğinde Yenidoğan Bebeğin İzlemi" Eğitim Toplantıları Programı
  01 Haziran - 03 Ekim Toplantı
 • 14-14 Haziran
  KOSGEB Destekleri Tanıtım Toplantısı
  14 Haziran » 11:00 - 14:00 Toplantı
 • 06-06 Eylül
  KouLIB Arama Motoru Eğitim Toplantısı
  06 Eylül » 14:00 - 15:00 Toplantı
 • 31-31 Ekim
  ARGO Otomotiv e-öğrenme Platformu Eğitim Toplantısı
  31 Ekim » 14:00 - 15:00 Toplantı
 • 12-15 Kasım
  Neonatoloji Bilim Dalı " Yenidoğan Bebeğin Transportu"
  12 Kasım » 09:00 - 15 Kasım » 16:00 Toplantı
 • 13-13 Kasım
  Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz Dostu Kocaeli Programı Tanıtım Toplantısı
  13 Kasım » 14:00 Toplantı
 • 23-23 Kasım
  Eğitimde Uluslararasılaşma, AKTS Etiketi Başvurusu Toplantısı
  23 Kasım » 10:30 Toplantı
 • 30-02 Kasım
  Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VII "Toplumsal Travma; Sonuçları ve Başetme"
  30 Kasım - 02 Aralık Toplantı
 • 24-24 Aralık
  2.Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması Tanıtım Toplantısı
  24 Aralık » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 20-20 Şubat
  TSP Birim Koordinatörleri ve Öğretim Üyeleri Oryantasyon Toplantısı
  20 Şubat » 14:00 - 15:45 Toplantı
 • 26-26 Şubat
  "Türkiye'nin Enerji Durumu"
  26 Şubat » 14:00 Toplantı
 • 01-01 Mart
  Toplumsal Sorumluluk Projesi Dersi Öğrencileri Oryantasyon Toplantısı
  01 Mart » 14:00 - 16:00 Toplantı
 • 05-05 Mart
  Erasmus Koordinatörleri Toplantısı
  05 Mart » 11:30 - 12:30 Toplantı
 • 06-06 Mart
  Kocaeli Üniversitesi Fulbright Bursları Bilgilendirme Toplantısı
  06 Mart » 14:00 - 16:00 Toplantı
 • 12-12 Nisan
  Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantıları
  12 Nisan » 17:00 Toplantı
 • 25-25 Nisan
  TÜBİTAK Akademisyenlere ve Öğrencilere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı
  25 Nisan » 09:45 - 16:00 Toplantı
 • 17-17 Mayıs
  VI. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı
  17 Mayıs » 09:00 - 17:00 Toplantı
 • 24-24 Mayıs
  Science Direct ve Scopus Kullanıcı Eğitimi Toplantısı
  24 Mayıs » 10:00 - 11:30 Toplantı
 • 05-05 Ekim
  3. MAYMET-ESO "Meme Cerrahları İçin Profesyonellik" Ortak Toplantısı
  05 Ekim » 08:30 - 16:30 Toplantı
 • 25-25 Ekim
  Konu Kadınsa Projesi Tanıtım Toplantısı
  25 Ekim » 10:30 Toplantı
 • 06-06 Kasım
  iThenticate, Turnitin ve SciFinder Eğitim Toplantısı
  06 Kasım » 10:00 - 12:00 Toplantı
 • 27-27 Kasım
  Uluslararası Öğrenci Toplantısı
  27 Kasım » 13:30 Toplantı
 • 30-30 Kasım
  Kocaeli Üniveristesi, Avrupa Asya Meme Bilimleri Derneği ve SENATÜRK Ortak Toplantısı
  30 Kasım » 07:30 - 17:30 Toplantı
 • 30-30 Ocak
  Ebsco Sport Discus Veritabanı Eğitim Toplantısı
  30 Ocak » 14:00 - 15:00 Toplantı
 • 30-30 Ocak
  Ebsco Dentistry & Oral Sciences Source Veritabanı Eğitim Toplantısı
  30 Ocak » 12:00 - 13:00 Toplantı
 • 14-14 Mart
  Elsevier Veritabanları Eğitim Toplantısı
  14 Mart » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 08-08 Temmuz
  Meslek Yüksekokulları Ortak Program Sorumluluları Toplantısı
  08 Temmuz » 15:00 Toplantı
 • 25-28 Eylül
  Teknoloji Transfer Ofisi Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği
  25 Eylül » 11:45 - 28 Eylül » 17:00 Toplantı
 • 31-31 Ekim
  VII. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı
  31 Ekim » 09:00 - 17:00 Toplantı
 • 28-28 Mayıs
  Türk Neonatoloji Derneği Marmara Bölgesi Bilgi Paylaşım Toplantıları (99. Toplantısı)
  28 Mayıs » 12:30 Toplantı
 • 10-10 Haziran
  Total Materia - Key To Metals Veritabanı Eğitim Toplantısı
  10 Haziran » 10:00 - 12:00 Toplantı
 • 22-22 Ekim
  ONATUS Öngörü Teknolojileri-Malzeme Bilgi Teknolojilerine Yönelik Yazılım Çözümleri - CES Selector
  22 Ekim » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 25-25 Kasım
  Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı
  25 Kasım » 14:00 - 17:00 Toplantı
 • 04-04 Aralık
  8. Çocuk Sağlığı Toplantısı
  04 Aralık » 09:00 - 16:30 Toplantı
 • 26-03 Mayıs
  MEMURLAR GÜNÜ
  26 Mayıs - 03 Haziran Toplantı
 • 27-27 Ekim
  Elsevier Science Direct, Scopus, Mendeley Eğitim Toplantısı
  27 Ekim » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 16-16 Aralık
  9. Çocuk Sağlığı Toplantısı
  16 Aralık » 09:10 - 16:10 Toplantı
 • 06-03 Ocak
  Aday Öğrenci Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı
  06 Ocak - 03 Şubat » 24:00 Toplantı
 • 30-30 Ocak
  UptoDate Anywhere Eğitim Toplantısı II. Oturum
  30 Ocak » 12:00 - 14:00 Toplantı
 • 22-22 Şubat
  A.B.D'de Fulbright Burs İmkanı
  22 Şubat » 14:00 - 16:00 Toplantı
 • 07-07 Mart
  Science of Synthesis Veritabanı Eğitim Toplantısı
  07 Mart » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 15-15 Aralık
  10. Çocuk Sağlığı Toplantısı "Pediatrik Aciller"
  15 Aralık » 09:00 - 16:30 Toplantı
 • 09-16 Ocak
  16 Ocak Basın Onur günü
  09 Ocak » 15:00 - 16 Ocak » 17:30 Toplantı
 • 05-07 Şubat
  Incites Eğitim Toplantısı
  05 Şubat - 07 Şubat Toplantı
 • 16-20 Nisan
  Aday Öğrenci Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı
  16 Nisan » 09:00 - 20 Nisan Toplantı
 • 03-03 Mayıs
  Proquest Veritabanları Eğitim Toplantısı
  03 Mayıs » 10:30 - 11:30 Toplantı
 • 11-11 Ekim
  Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 15. Üniversite Yaşamına Uyum ve KSHMYOnu Tanıtım Toplantısı...
  11 Ekim » 13:00 - 18:30 Toplantı
 • 25-25 Ekim
  Kütüphane Kullanıcı Eğitimi Toplantısı
  25 Ekim » 10:00 - 11:00 Toplantı
 • 06-26 Kasım
  Kütüphane Kullanıcı Eğitimi
  06 Kasım » 10:00 - 26 Kasım » 14:00 Toplantı
 • 10-13 Aralık
  Aday Öğrenci Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı
  10 Aralık » 09:00 - 13 Aralık Toplantı
 • 13-13 Aralık
  KOÜ "Vizyon 2023"
  13 Aralık » 10:00 Toplantı
 • 14-14 Aralık
  11. Çocuk Sağlığı Toplantısı
  14 Aralık » 09:00 - 16:30 Toplantı