Geçmiş Etkinlikler

 • 01-01 Şubat
  Çeşitli Kaynaklardan Kök Hücre İzolasyon Teknikleri
  01 Şubat » 15:00 Seminer
 • 08 Şubat
  Kök Hücre Araştırmalarında Etik
  08 Şubat » 15:00 Seminer
 • 15 Şubat
  Hücre Kültüründe İmmunohistokimyasal Teknikler
  15 Şubat » 15:00 Seminer
 • 19-19 Şubat
  Yalın Üretim
  19 Şubat » 10:00 - 16:00 Seminer
 • 03-03 Mart
  Solidworks
  03 Mart » 15:00 - 17:00 Seminer
 • 22-22 Mart
  Kanser ve hücre ölümü
  22 Mart » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 01-01 Nisan
  Kocaeli Üniversitesi EDS Kullanımı
  01 Nisan » 13:00 - 15:00 Seminer
 • 14-14 Mayıs
  Linux Günü
  14 Mayıs » 10:00 - 17:00 Seminer
 • 26-26 Ekim
  Kanser Kök Hücreleri
  26 Ekim » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 02-02 Kasım
  Doku Mühendisliğinde Biyoreaktörler
  02 Kasım » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 23-23 Kasım
  Embriyonik kök hücrelerin hematopoietik ve endotelial hücrelere farklılaşması
  23 Kasım - 15:00 Seminer
 • 25-26 Kasım
  Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Enstrüman Yapım Günleri: 2010
  25 Kasım » 09:00 - 26 Kasım » 17:00 Seminer
 • 07-07 Aralık
  Skeletal Muscle and Tendon Tissue Engineering
  07 Aralık » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 15-15 Aralık
  Yarı İletken Güç Elemanları ve Uygulamaları
  15 Aralık » 13:30 - 14:30 Seminer
 • 17-17 Aralık
  FCPAS ile Üç Boyutlu Kırılma Analizi
  17 Aralık » 15:00 Seminer
 • 21-21 Aralık
  Mezenkimal kök hücrelerin immün baskılayıcı etkileri
  21 Aralık » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 28-28 Aralık
  Erişkin kök hücrelerin yeniden programlama ile uyarılmış pluripotent kök hücrelere dönüşmesi
  28 Aralık » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 04-04 Ocak
  Embriyonik kök hücrelerin immunfenotipik özellikleri
  04 Ocak » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 11-11 Ocak
  Mezenkimal kök hücrelerin çekirdek, yüzey ve sitoplazmik antijen özellikleri
  11 Ocak » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 18-18 Ocak
  Mezenkimal kök hücrelerden salınan anti-inflamatuar özellikli faktörler
  18 Ocak » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 25-25 Ocak
  Mezenkimal kök hücrelerin sitotoksisite özellikleri: Kanser tedavisinde kök hücre
  25 Ocak » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 01-01 Şubat
  Yapı iskelesi (scaffold) içerisinde kök hücrelere gen transformasyonu
  01 Şubat » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 08-08 Şubat
  Kök Hücrelerde yaşlanma (senescence)
  08 Şubat » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 15-15 Şubat
  Multiple myeloma hastalarındaki kemik defektleri ve bu hastalardan elde edilen mezenkimal kök hücreler üzerine güncel yaklaşımlar
  15 Şubat » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 22-22 Şubat
  Hücre kültüründe kontaminasyon çeşitleri, kontaminasyonu önleme yolları ve kontaminasyonun geri dönüşümü
  22 Şubat » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 01-01 Mart
  Kök hücre karakterizasyonunda flow sitometri
  01 Mart » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 08-08 Mart
  Kök hücre farklılaşmasında hücre sinyal yolakları
  08 Mart » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 15-15 Mart
  Kök hücre araştırmalarında gen susturma yöntemleri
  15 Mart » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 16-16 Mart
  Günümüzdeki Yakıt-Otomotiv Teknolojileri ve Akaryakıt Kalite Güvence Eğitimi
  16 Mart » 14:30 - 16:00 Seminer
 • 17-17 Mart
  'Natürmort ve Nesne' Semineri
  17 Mart » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 29-29 Mart
  Doku Mühendisliğinde lazerin kullanımı
  29 Mart » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 05-05 Nisan
  Epidermal kök hücrelerin çeşitliliği ve değişkenliği
  05 Nisan » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 12-12 Nisan
  Scaffold production techniques in Tissue Engineering
  12 Nisan » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 19-19 Nisan
  Kök hücrelerin nörodejeneratif hastalıkların tedavisindeki rolü
  19 Nisan » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 26-26 Nisan
  Hücresel tedavi ürünlerinin üretim şartları
  26 Nisan » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 27-27 Nisan
  Uluslararası Rekabette Yeni Teknolojiler ve Uygulamaları
  27 Nisan » 13:30 - 15:00 Seminer
 • 02-03 Mayıs
  Nano Teknoloji
  02 Mayıs » 10:00 - 03 Mayıs » 12:00 Seminer
 • 04-06 Mayıs
  Mekatronik Günleri'11
  04 Mayıs » 11:00 - 06 Mayıs » 17:00 Seminer
 • 12-12 Mayıs
  Deniz Acenta ve İşletmeciliği
  12 Mayıs » 14:00 - 16:00 Seminer
 • 24-24 Mayıs
  Kariyer Günleri
  24 Mayıs » 13:30 - 16:00 Seminer
 • 17-20 Kasım
  19.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri
  17 Kasım » 08:30 - 20 Kasım » 17:30 Seminer
 • 30-30 Kasım
  Deniz Taşımacılığında Risk Yönetimi
  30 Kasım » 14:00 - 16:30 Seminer
 • 30-30 Kasım
  Neo-liberalizmin Sosyal Hizmet Üzerine Etkileri: İngiltere Örneği
  30 Kasım » 11:00 Seminer
 • 01-01 Aralık
  Duygusal Zeka ve Sosyal Hizmet
  01 Aralık » 10:45 Seminer
 • 07-07 Aralık
  Gemi Acenta İşletmelerinin Deniz Taşımacılığı İçindeki Sorumluluk Düzeyleri
  07 Aralık » 13:00 - 16:00 Seminer
 • 14-14 Aralık
  Multiple Myeloma Hastalarının Kemik İliği MKH'lerinin Pluripotent Hücrelere İndüklenmesi ve Osteojenik Farklılaşma Kapasitesi
  14 Aralık » 13:00 - 14:00 Seminer
 • 14-14 Aralık
  Döküm Sektöründeki Gelişmeler ve Uygulamaları
  14 Aralık » 14:00 - 17:00 Seminer
 • 20-20 Aralık
  Şekilde Anlatım
  20 Aralık » 11:00 - 12:30 Seminer
 • 21-21 Aralık
  Pankreatik Beta Hücrelerinin Pluripotent Kök Hücrelere Yeniden Programlanması
  21 Aralık » 13:00 - 14:00 Seminer
 • 22-22 Aralık
  Yakıtlar ve Yağ Teknolojisi Semineri
  22 Aralık » 09:00 - 17:00 Seminer
 • 23-23 Aralık
  Denizcilik İşletmelerinde Değişim Yönetimi
  23 Aralık » 14:00 - 16:30 Seminer
 • 28-28 Aralık
  Kanser Kök Hücreleri
  28 Aralık » 13:00 - 14:00 Seminer
 • 28-28 Aralık
  Denizcilikte Kariyer Planlaması ve İnsan Kaynakları Yönetimi
  28 Aralık » 14:00 - 16:30 Seminer
 • 29-04 Aralık
  Yapı Denetim Uygulamaları
  29 Aralık » 14:00 - 04 Ocak » 17:00 Seminer
 • 01-01 Şubat
  Sokak çocuklarının temel karakteristikleri
  01 Şubat » 10:00 - 11:00 Seminer
 • 03-03 Şubat
  Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküleri
  03 Şubat » 10:00 - 11:00 Seminer
 • 06-06 Şubat
  Kanıta Dayalı Hemşirelik
  06 Şubat » 10:00 - 11:00 Seminer
 • 09-09 Şubat
  Web Gezginlerinin Kullanımı
  09 Şubat » 10:00 - 11:00 Seminer
 • 10-10 Şubat
  Postoperatif Üriner Retansiyonda Yeni Bir Yaklaşım
  10 Şubat » 10:00 - 11:00 Seminer
 • 13-13 Şubat
  Hastanede Yatan Hastalarda Deliryum Tanılaması ve Önlenmesinde Hemşirenin Rolü
  13 Şubat » 10:00 - 11:00 Seminer
 • 16-17 Şubat
  Avrupa'da Sosyal Hizmet Eğitimi: Güncel Gelişme ve Tartışmalar
  16 Şubat » 13:00 - 17 Şubat » 17:00 Seminer
 • 23-23 Şubat
  Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim Sistemleri
  23 Şubat » 14:00 - 15:00 Seminer
 • 07-07 Mart
  İletişimde Beden Dilinin Yeri
  07 Mart » 14:00 - 15:00 Seminer
 • 16-16 Mart
  Diyabetli Çocukların Aileleri İçin Anne-Baba Eğitim Programı
  16 Mart » 14:00 - 17:00 Seminer
 • 22-22 Mart
  Yaşanabilir Çevre için İzaydaş
  22 Mart » 11:00 Seminer
 • 23-23 Mart
  Temel Yaşam Desteği ve Alerji Reaksiyonları
  23 Mart » 15:30 - 17:00 Seminer
 • 27-27 Mart
  Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Sanatta Esin Kaynağı Olarak Metamorfoz" Semineri
  27 Mart » 13:30 - 15:30 Seminer
 • 02-02 Nisan
  Deniz Acente İşletmeciliği
  02 Nisan » 14:00 - 16:00 Seminer
 • 05-05 Nisan
  Seramik Yüzeylere Baskı Teknikleri
  05 Nisan » 11:00 - 17:00 Seminer
 • 05-05 Nisan
  Profesyonel Aydınlatmada Son Teknikler
  05 Nisan » 11:00 Seminer
 • 06-06 Nisan
  Hukuka Giriş ve İnsan Hakları
  06 Nisan » 15:30 - 17:30 Seminer
 • 10-10 Nisan
  Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 'Minyatürlerde Takım Yıldızları' Semineri
  10 Nisan » 13:30 - 15:30 Seminer
 • 10-12 Nisan
  Güzel Sanatlar Fakültesinde Grafik Bölümü Seminer Günleri
  10 Nisan » 13:30 - 12 Nisan » 17:00 Seminer
 • 12-12 Nisan
  Doku Ölçeğinde Koruma Kararlarının Üretilmesi
  12 Nisan » 12:00 - 14:00 Seminer
 • 12-31 Nisan
  Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde Tarih Öncesinden Bugüne Müziğin Gelişimi Seminer Dizisi
  12 Nisan » 13:30 - 31 Mayıs » 17:00 Seminer
 • 13-13 Nisan
  Sağlık Hukukuna Giriş. Hasta ve Hekim Hakları
  13 Nisan » 15:30 - 17:30 Seminer
 • 20-20 Nisan
  Uluslar arası ve Ulusal Sağlık Hakları Sözleşmeleri. Hekimin Mesleki Sorumluluğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
  20 Nisan » 15:30 - 17:30 Seminer
 • 07-15 Mayıs
  "Sanat ve İmge"
  07 Mayıs » 09:00 - 15 Mayıs » 17:00 Seminer
 • 17-17 Mayıs
  KNX Bina Otomasyon Çözümleri
  17 Mayıs » 13:30 - 15:00 Seminer
 • 28-28 Mayıs
  Makine Zabitlerinin Denizcilik Sektöründeki Yeri ve İş İmkanları
  28 Mayıs » 13:30 - 15:30 Seminer
 • 28-28 Mayıs
  Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 3. Turizm Semineri
  28 Mayıs » 15:00 - 17:00 Seminer
 • 29-29 Mayıs
  Gemi İnşaatı Teknikerlerinin Tersanelerdeki Statüsü ve Çalışma Alanları, Dikey Geçiş Sınavı ve Yurtdışı Eğitim İmkanları
  29 Mayıs » 13:30 - 15:30 Seminer
 • 30-30 Mayıs
  Kocaeli Bölgesinde Deniz Ulaşımı
  30 Mayıs » 14:00 - 16:30 Seminer
 • 31-31 Mayıs
  Şiddet Gösterebilecek Kişiyle Nasıl İletişim Kuralım
  31 Mayıs » 12:45 - 13:30 Seminer
 • 01-01 Haziran
  Tersane İşletmelerinde İstihdam Koşulları
  01 Haziran » 13:30 - 15:30 Seminer
 • 11-13 Ekim
  Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Platformu III (UKMOP III)
  11 Ekim - 13 Ekim Seminer
 • 22-22 Kasım
  Heykeltraş Şeref EROL'dan "ESTETİK" Konulu Seminer
  22 Kasım » 14:00 - 17:00 Seminer
 • 30-30 Kasım
  Matematik ve Kriptoloji
  30 Kasım » 14:00 Seminer
 • 03-03 Aralık
  İnovasyon Üzerine: Kazandıran Yenilikçilik
  03 Aralık » 14:00 - 15:00 Seminer
 • 05-05 Aralık
  Çatı (Frame) Teorisi
  05 Aralık » 15:00 Seminer
 • 07-07 Aralık
  Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4. Turizm Seminerleri
  07 Aralık » 18:00 Seminer
 • 13-13 Aralık
  Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Murat Bizel Perküsyon Workshop ve Semineri
  13 Aralık » 14:30 - 16:30 Seminer
 • 19-19 Aralık
  Hukuk ve İdari Yargı Hakimliği
  19 Aralık » 14.00 - 16:00 Seminer
 • 26-29 Aralık
  "İşe Alım ve Mülakat Teknikleri" Semineri
  26 Aralık » 10:00 - 29 Aralık » 10:00 Seminer
 • 07-28 Şubat
  Hızlı Kalıp Bağlama Teknikleri
  07 Şubat » 11:00 - 28 Şubat » 10:00 Seminer
 • 05-05 Mart
  Yurtdışında Hukuk Eğitimi ve Kariyer
  05 Mart » 13:00 - 15:00 Seminer
 • 05-05 Mart
  Turizm Seminerleri "Mutfak Sanatları Akademisi" ile başlıyor
  05 Mart » 13:00 Seminer
 • 12-14 Mart
  "Özgeçmiş Hazırlama ve İş Görüşmeleri" İsimli Seminer
  12 Mart - 14 Mart Seminer
 • 25-25 Mart
  Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
  25 Mart » 14:30 - 16:30 Seminer
 • 29-03 Mart
  Profesyonel İş Yaşamında Beden Dili, İletişim ve İmaj Yönetimi
  29 Mart » 10:00 - 03 Nisan » 10:00 Seminer
 • 29-12 Mart
  Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  29 Mart » 10:00 - 12 Nisan » 10:00 Seminer
 • 29-25 Mart
  Kaygı Bozuklukları ve Tramva
  29 Mart » 10:00 - 25 Nisan » 10:00 Seminer
 • 01-01 Nisan
  Teknik Eğitimin Dünü Bugünü Yarını
  01 Nisan » 14.30 - 16.30 Seminer
 • 03-03 Nisan
  Elektrikli Otomobiller
  03 Nisan » 14:30 - 16:00 Seminer
 • 03-03 Nisan
  Hizmet Sektöründe Resort Otelcilik ve Misafir Memnuniyeti
  03 Nisan » 15:00 - 16:00 Seminer
 • 11-11 Nisan
  Kaza / Olay ve Oluşmamış Kaza
  11 Nisan » 14:30 - 16:30 Seminer
 • 13-13 Mayıs
  Gemi Kiralama ve Brokerlik
  13 Mayıs » 14:30 - 16:30 Seminer
 • 15-15 Mayıs
  Hukukta Kariyer: Hakimlik ve Savcılık Mesleği
  15 Mayıs » 13:00 - 15:00 Seminer
 • 17-17 Mayıs
  Banu AVAR ile Sohbet
  17 Mayıs » 14/00 - 16:00 Seminer
 • 21-21 Mayıs
  Rehber Gülgün ASUTAY
  21 Mayıs » 16:00 - 17:00 Seminer
 • 22-22 Mayıs
  Kartepe Green Park Otel Genel Müdürü İsmet TÜRKER bizlerle.
  22 Mayıs » 14:00 - 15:00 Seminer
 • 30-30 Ekim
  Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları
  30 Ekim » 13:30 - 14:30 Seminer
 • 25-25 Kasım
  24 Kasım Öğretmenler Günü
  25 Kasım » 11:00 - 17:00 Seminer
 • 10-10 Aralık
  Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Seminer Günleri I
  10 Aralık » 13:30 - 16:00 Seminer
 • 24-24 Aralık
  Sanayi - Üniversite İşbirliği (Semineri)
  24 Aralık » 14:00 - 16:00 Seminer
 • 05-05 Mayıs
  Çocukluk ve Çocuk Sorunlarına Antropolojik Yaklaşım
  05 Mayıs » 12:00 - 13:00 Seminer
 • 27-27 Mayıs
  Üç Boyutlu Yazıcıyla Ayak Bileği Ortezinin Tasarımı Ve Geliştirilmesi
  27 Mayıs » 14:00 - 16:00 Seminer
 • 10-10 Aralık
  Lazer Yüzey Modifikasyonu & Lazerlerin Biyomedikal Uygulama Alanları
  10 Aralık » 12:30 - 13:15 Seminer
 • 22-22 Aralık
  Denizde Hayatta Kalma ve Mesleki Motivasyon
  22 Aralık » 15:00 - 17:00 Seminer
 • 02-02 Mart
  Efsaneleri, Söylenceleri, Tarihi ve Mimarisi ile Rumelihisarı
  02 Mart » 11:30 - 12:30 Seminer
 • 30-01 Mart
  Yüksek Lisans ve Doktora Tez Araştırma Sunumları
  30 Mart » 13:00 - 01 Nisan » 14:00 Seminer
 • 01-01 Nisan
  Bilimsel Bilginin Ürüne Dönüştürülmesi: Sanayiden Örnekler
  01 Nisan » 14:30 - 16:00 Seminer
 • 21-21 Nisan
  Aytül ÖZDEMİR AKBAŞ ile Fotoğraf Gösterimi ve Söyleşi
  21 Nisan » 16:00 - 17:30 Seminer
 • 22-22 Nisan
  Turizm Haftası Seminerleri
  22 Nisan » 14:00 - 16:00 Seminer
 • 14-14 Mayıs
  Almanya Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Çok Kanallı Ses ve Görüntü Semineri
  14 Mayıs » 10:00 - 12:30 Seminer
 • 15-15 Mayıs
  Otomotiv İmalatında Döküm Teknolojileri
  15 Mayıs » 09:00 - 12:00 Seminer
 • 15-15 Ekim
  Nesnelerin İnterneti
  15 Ekim » 13:00 - 14:00 Seminer
 • 25-29 Ocak
  Öğretmen Adayları Barış İçin Eğitiliyor
  25 Ocak » 09:00 - 29 Ocak » 16:00 Seminer
 • 07-07 Mart
  İktisat ve Matematik Semineri
  07 Mart » 11:30 - 13:00 Seminer
 • 24-24 Mayıs
  Kocaeli Üniversitesi iThenticate & Turnitin Eğitimi Duyurusu
  24 Mayıs » 11:00 - 14:00 Seminer
 • 29-29 Kasım
  Hollanda´da Eğitim ve Yaşam Semineri
  29 Kasım » 11:15 - 12:15 Seminer
 • 02-02 Aralık
  Felçten Değil Bilmemekten Korkun
  02 Aralık » 14:00 Seminer
 • 02-02 Mart
  Sınav Kaygısı Ve Başa Cıkma Yolları
  02 Mart » 12.30 - 14:00 Seminer
 • 02-02 Mart
  OSMANLI TOPLUMUNDA HAYIRSEVERLİK
  02 Mart » 15:00 Seminer
 • 07-14 Mart
  Tıbb-ı Nebevi ve Sağlık
  07 Mart » 16:30 - 14 Mart » 18:00 Seminer
 • 15-15 Mart
  Patent Ön Araştırma Workshopu
  15 Mart » 10:00 - 17:00 Seminer
 • 17-17 Mart
  Sanayi 4.0 3B Yazıcılar
  17 Mart » 13:00 - 17 Şubat » 17:00 Seminer
 • 04-06 Nisan
  ALTERNATİF PİŞİRME TEKNİKLERİ
  04 Nisan - 06 Nisan Seminer
 • 05-05 Mayıs
  Enhancing Learning Through Technology / Teknoloji ile Öğrenmeyi Geliştirme
  05 Mayıs » 08:30 - 16:30 Seminer
 • 10-10 Mayıs
  Popüler Kültür, Medya ve Kimlikler
  10 Mayıs » 15:30 Seminer
 • 10-10 Ekim
  Elginkan Vakfı ile Kariyer ve Mesleki Gelişim
  10 Ekim » 10:00 - 12:00 Seminer
 • 24-24 Kasım
  Çocuk Okur, Büyük Düşünür
  24 Kasım » 15:00 - 16:30 Seminer
 • 29-01 Kasım
  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı
  29 Kasım - 01 Aralık Seminer
 • 12-12 Aralık
  Etkinliklerle İlk Okuma Yazma Öğretimi
  12 Aralık » 09:30 - 16:30 Seminer
 • 18-18 Nisan
  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gazilerimizin Gözünden
  18 Nisan » 11:00 - 12:30 Seminer
 • 03-17 Mayıs
  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı
  03 Mayıs » 20:00 - 17 Mayıs Seminer
 • 08-08 Mayıs
  10. Kocaeli Kitap Fuarı
  08 Mayıs » 19:00 Seminer
 • 11-11 Mayıs
  Akran Zorbalığı
  11 Mayıs » 10:00 - 12:00 Seminer
 • 15-15 Mayıs
  Uyuşturucu İle Mücadele
  15 Mayıs » 10:00 - 12:00 Seminer
 • 12-12 Eylül
  İLETİŞİM BECERİLERİ
  12 Eylül » 09:30 - 11:30 Seminer
 • 10-10 Ekim
  Hasta Hakları" ve "Ruhsal Hastalık ile Yaşayan Bireylerin Sosyal Hakları"
  10 Ekim » 12:00 - 13:00 Seminer
 • 18-18 Ekim
  Ruhsal Dayanıklılık
  18 Ekim » 13:00 - 15:00 Seminer
 • 24-24 Ekim
  Ruhsal Dayanıklılık
  24 Ekim » 10:00 - 12:00 Seminer