Güzel Sanatlar Fakultesi

Güzel Sanatlar Fakultesi

Tarihçe

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997’de ilk dekanımız Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın çabalarıyla kurularak 1997-1998 eğitim-öğretim yılına Kocaeli Üniversitesi’nin Arslanbey Kampüsü'nde başlamış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ise Hereke Borusan Yerleşkesi’ne, 1999 depreminin ardından onarılan Sümerbank lojmanları binalarına taşınmıştır.

Başlangıçta Resim, Müzik ve Fotoğraf bölümlerinden oluşan fakültemiz, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında İçmimarlık Bölümü’nün dahil olmasıyla eğitim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmış; 2001’de dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Nuri Temizsoylu döneminde ise fakülte bölümlerine, 2002-2003 eğitim-öğretim yılı itibariyle Resim ve Heykel Anasanat Dallarını kapsayan Plastik Sanatlar Bölümü ile Fotoğraf ve Grafik Anasanat Dallarını içeren Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü eklenmiştir. 2004 yılında, fakültemiz bölümleri arasına Oyunculuk, Sahne Tasarımı ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarını bünyesinde barındıran Sahne Sanatları Bölümü eklenmiş, İçmimarlık Bölümü ise 2005-2006 eğitim-öğretim yılı sonunda Mimarlık ve Tasarım Fakültesine taşınmış, bununla birlikte 2006’da Seramik Bölümü kurularak 2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

2006’da Plastik Sanatlar Bölümü’nün revizyon sürecinde, Resim ve Heykel Anasanat dalları birbirinden bağımsızlaştırılarak özerklik kazanmış; aynı şekilde Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü bünyesinde Grafik ve Fotoğraf Anasanat dalları olarak yer alan programlar da 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren iki ayrı bölüm olarak yapılandırılmıştır.

2007-2013 yılları arasındadekanlık görevini yürüten Prof. M. Reşat Başar’ın döneminde, fakültemiz bölümlerine fakülte ortak derslerini organize eden Temel Eğitim Bölümü ile konservasyon ve restorasyon alanlarında eğitim verecek olan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü de eklenmiş; böylece fakültemizde bölüm sayısı dokuza ulaşmıştır.

Akademik kadrosunda üç profesör, bir doçent, on yardımcı doçent, on yedi öğretim görevlisi bir okutman ve dokuz araştırma görevlisi bulunan fakültemiz, lisans düzeyinde verdiği eğitimin yanı sıra, Müzikoloji Anabilim Dalı, Dramatik Yazarlık ve Resim Anasanat Dallarında Yüksek Lisans, Plastik Sanatlar Anasanat Dalında da Sanatta Yeterlik eğitimini sürdürmektedir.

2011-2012 Akademik yılı itibariyle eğitim faaliyetlerini Hereke Kampüsü’nden taşınarak İzmit Merkezde, Anıtpark Yerleşkesinde sürdürmeye başlayan fakültemiz, bu vesile ile öğrencilerine daha da geniş imkânlar sunmakta, kent kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaktadır. Sosyal yaşamı geliştirmek amacıyla fakültemizde KOUKLA Kulübü ve Güzel Sanatlar Kulübü tarafından çeşitli spor ve sanat etkinlikleri, geziler vb. çalışmalar gerçekleştirilmekte, ayrıca burs komisyonu aracılığıyla kamu ve özel kuruluşlarca öğrencilerimize burs imkânı da sağlanmaktadır. Bununla birlikte Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına da önem verilmektedir.

Fakültemizin uluslararası ilişkileri de yıldan yıla artmakta, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki üniversitelerle çeşitli işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. 1999 Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'de, AICAT, Türk Japon Heykeltıraşlar Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çabalarıyla başlatılan Türk-Japon dayanışması, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kwansei Gakuin Üniversitesi'nin ortaklığıyla gelişimini sürdürmüş; 2010 yılı Ocak ve Mart aylarında, Japonya Kwansei Gakuin Üniversitesi öğrencilerinin fakültemizi ziyaretiyle başlayan işbirliği ve kültürel etkileşim sürecinde görsel sanatlardan dans ve müziğe kadar birçok sanat disiplinini içeren etkinlikler düzenlenmiştir. İşbirliği süreci, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Eylül 2010'da Kwansei Gakuin Üniversitesini ziyaretleriyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile devam etmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ABD Kennesaw State Üniversitesi Sanat Okulları arasındaki işbirliği ise 2009 yılında başlamış; işbirliğinin ilk ayağında Eylül 2009'da Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müze ve Sanat Galerisi'nde Kennesaw State Üniversitesi öğrencileri bir sergi açmışlar; Mayıs 2010'da ise her iki üniversitenin öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir hafta süren ortak bir atölye gerçekleştirerek Resim Bölümü'nün dış cephesinde duvar resmi çalışması yapmışlardır. 2009 yılından bu yana devam eden işbirliği programı kapsamında, Şubat 2011'de fakültemiz öğretim üyeleri Kennesaw State Üniversitesi'nde seminer, workshop, gitar resitali ve sergi olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Mayıs 2011’de ise Kennesaw State Üniversitesi öğretim üyeleri Fakültemizi ziyaret etmişler ve bu ziyaret kapsamında konferans, seminer, masterclass ve gitar resitali gerçekleştirilmiştir. Fakültemizin, yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği dışında Türkiye’den tek aktif üye olarak ELIA ile (Avrupa Uluslararası Sanat Okulları Birliği) de ilişkisi devam etmektedir.

Fakültemiz, Dekanlık görevini 30 Eylül 2013 tarihinde devralan ve aynı zamanda Fotoğraf Bölümü Başkanlığını da yürütmekte olan Prof. Dr. Özer Kanburoğlu’nun döneminde de genişleyen ve gelişen eğitim kadrosuyla çağdaş eğitim anlayışını sürdürecek; öğrencilerine daha da geniş imkânlar sunarak kent kültür ve sanat hayatının dinamosu olmaya devam edecektir.


Fotoğraf Bölümü

Dijital devrimin fotoğraf alanında gerçekleştirdiği büyük değişiklik, Fotoğraf Bölümünün ağırlıklı olarak dijital görüntü teknolojilerine yönelmesine sebep olsa da, eğitim programında hala siyah beyaz fotoğraf ve karanlık oda teknikleri, alternatif baskı yöntemleri gibi dersler bulunmakta, böylece hem geleneksel hem de çağdaş iki disiplinin birden verildiği bir eğitim sistemi amaçlanmaktadır. Amaç, öğrenciye seçme şansı tanımak ve fotoğraf disiplininin tüm yönlerine hazırlıklı öğrenciler yetiştirebilmektir. Bu anlamda öğrencilere, siyah beyaz ve renkli baskı makineleri, bilgisayar, teknik kamera, stüdyo ışıklandırmaları ve diğer araç gereçleri gibi faydalanabilecekleri her türlü ekipman sağlanmıştır.

Program, öğrencilerine, tarihi fotoğraf proseslerinden belgesel fotoğrafa, fotojurnalizmden kurgu fotoğrafına, stüdyo fotoğrafından ticari fotoğrafa ve fotoğraf teorisinden dijital görüntü üretme/işleme ünitelerine kadar büyük bir yelpazede çalışma alanı sunmaktadır.

Grafik Bölümü

2002'de Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü içerisinde Grafik Anasanat dalı olarak eğitime başlayan grafik programı, yeniden yapılandırılarak, 2009-2010 eğitim yılından itibaren Grafik Bölümü olarak eğitimini sürdürecektir.

Bölümümüz, ülkemizde ve dünyada grafik sanatının güncel açılımları konusunda öğrencilerini bilinçlendirirken, sanatsal yaklaşım ve grafik becerileri konusunda donanımını arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda program, Temel Sanat, Grafik Anlatım Teknikleri, Perspektif, İllüstrasyon, Bilgisayar Grafiği, Tipografi, Ambalaj Grafiği, Desen, İnteraktif Medya, Yayın Grafiği, Reklam Analizi, Çizgi Film Animasyon, Masaüstü yayıncılık gibi dersleri içermektedir. Ayrıca, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.

Heykel Bölümü

Heykel Bölümü önce Plastik Sanatlar Bölümüne bağlı bir anasanat dalı olarak kurulmuş ve 2002'de ilk öğrencilerini almıştır. 2006'da Plastik Sanatlar Bölümünün revizyonu sürecinde, Heykel Anasanat Dalı da bağımsızlaştırılmış ve Heykel Bölümü adını almıştır.

Heykel Bölümü, heykelin özel yapısının gerekliliklerinin yanı sıra, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım gibi çağdaş teknolojik yaklaşımlara açık ve Takı Tasarımı gibi sektörel ihtiyaçlara yönelik bir eğitim anlayışı ile öğrencilerini farklı istihdam alanlarına hazırlamaktadır.

Fakültenin seçmeli ders ve atölyelere dayalı disiplinlerarası yaklaşımıyla desteklenerek yürütülen eğitim sonunda, çağdaş sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayabilecek yaratıcı sanatçıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölüm mezunları, heykeltraş, tasarımcı sanat eleştirmeni, galerici olarak resmi ve özel kurumlarda çalışabilecekleri istihdam alanlarına sahiptir.

Müzik Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997’de ilk dekanımız Prof.Dr. Ünal Demirarslan’ın ve Doç.Dr. Ramazan Akkuş'un çabalarıyla kurularak, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü'nde açılmış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Hereke Borusan Yerleşkesi’ne taşınmış, 2011-2012 Akademik yılı itibariyle eğitim faaliyetlerini İzmit Merkezde, Anıtpark Yerleşkesi’nde sürdürmeye başlamıştır.

Müzik Bölümü, 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başlamış, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yılında, Dr. Yılmaz Aydın’ın çabalarıyla Müzikoloji Anabilim Dalı kurulmuştur. Böylece bölüm “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” ve “Müzikoloji Anabilim Dalı” olmak üzere iki farklı program ile eğitimine devam etmiştir. Aynı yıl “Müzikoloji Yüksek Lisans Programı” da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 2012-2013 yılından itibaren “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” isim değiştirerek “Performans Anasanat Dalı” adını almıştır .

Bölüm, lisans düzeyinde eğitim verilmekte olan "Performans Anasanat Dalı" ve "Müzikoloji Anabilim Dalı" programlarından oluşmaktadır. Sekiz yarıyıllık eğitim veren bir lisans programıdır. Öğrenciler özel yetenek sınavı ile bölüme girerler. Lisansüstü düzeyde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde " Performans Yüksek Lisans Programı" eğitimi verilmektedir.

Resim Bölümü

Bölüm, 1997'de Resim Bölümü adıyla ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2002'den itibaren ise interdisipliner bir anlayışla yeniden yapılandırılmış ve Resim ve Heykel Anasanat dallarından oluşan Plastik Sanatlar Bölümüne dönüştürülmüştür.

Bu sürecte, resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik olarak yürütülen eğitimde, ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, resim ve heykel disiplinlerinin özerk akademik yapılanması sonucunu getirmiştir. Böylece 2006'da Resim ve Heykel Anasanat dalları bağımsızlaşıp bölüm kimliğini kazanmış; bölüm de yeniden Resim Bölümü adını almıştır.

Resim Bölümünün eğitim perspektifini konumlandıran temel ilke, interdisipliner yaklaşımının yanında klasik eğitime de bağlı kalarak öğrencinin resmi tarihsel süreç içinde kavramasını sağlamaktır.

Bölümün mezunları, bağımsız atölyelerde bireysel olarak sanat çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi, sanat eleştirmenliği, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarda sanat danışmanlığı, galeri yöneticiliği ve sanat eğitimciliği yapabilirler.

Sahne Sanatları Bölümü

2004 yılında kurulan, 2006'da ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçen Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarını içerir.

Bu anasanat dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi süresince, öğrencilerin, derslerde ve ders dışı çalışmalarda, ortak yaratım olanağını yakaladıkları irili ufaklı tiyatro yapımları, onların tiyatronun kolektivizmini özümsemesini ve profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan bu oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincininyükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Seramik Bölümü

2006 yılında kurulan Seramik Bölümü, ilk öğrencilerini 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında almıştır.

Seramik Bölümünde, yaratıcılığın tasarım bilgisiyle desteklendiği atölye çalışmaları seramik teknik ve teknolojilerine ilişkin teorik ve uygulamalı dersler ile çağdaş sanat yaklaşımlarının kavranıp tartışılabileceği teorik dersler, dört yıllık eğitim programı içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.

Bölüm, sanat ve tasarımın yaşama katılmasına seramik disiplini aracılığıyla katkıda bulunmayı, coğrafyamızın varolan değerlerini, evrensel boyutlara taşıyarak yeni değerler üretebilecek yaratıcı sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Temel Eğitim Bölümü

2008’de faaliyete geçen Temel Eğitim Bölümü’nün amacı, öğrencilerin branşlarıyla ilgili derslerinin yanı sıra sanat kültürlerini, buna bağlı olarak vizyonlarını ve ayrıca yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunacak dersler sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Temel Eğitim Bölümü dersleri, başlıca iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup, TEB kodlu olup bazı bölümlerin programlarına zorunlu olarak aldıkları ve doğrudan Temel Eğitim Bölümü kadroları tarafından yürütülen; ikinci grup ise yürütüldüğü bölüme ait kodla anılan, ancak Temel Eğitim Bölümü “Genel Seçmeli Dersler” havuzunda yer alan derslerdir. İkinci grupta bulunan dersler, “Seçmeli Ders (Teorik Ders)” ile “Seçmeli Atölye (Uygulamalı Ders)” olmak üzere iki gruba ayrılan ve yürütüldüğü bölümün dışındaki bölümlerin öğrencileri tarafından da seçilebilen dersler olarak düzenlenmiştir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors