Eğitim Fakultesi

Eğitim Fakultesi

Tarihçe

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1999’da Anıtpark Yerleşkesi’nde kurulmuş ve eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Deprem sonrası yeniden inşa edilen Umuttepe Yerleşkesi’ndeki yeni binasına Eylül 2005 tarihinde taşınmıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle lisans düzeyinde 2368 öğrencisi 69 öğretim elemanı ve 15 idari personeli vardır.

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu;
Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş öğretmenler yetiştiren bir kurum olmak.

Kadrosunu nitelik ve nicelik olarak geliştirmiş, mesleki yeterliliklerini en üst düzeye taşıyan nitelikli öğretmenler yetiştiren, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak.

Öğretim elemanı kadrosunu, alanlarında en iyi olma yolunda güçlendirmek. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve makaleler üreterek, araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak. Toplum için iyi örnekler yaratmak ve toplumda kendi alanlarına ilgi duyanların sayısının artmasına katkı sağlayacak öğretmenler yetiştirmek. Dünyayı bir bütün olarak anlayabilen; bilimsel anlayışa sahip, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üretebilen üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve uluslararası standartları yakalayan bir eğitim ve araştırma kurumu olmak üzere öğretmen yetiştirme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası eğitim-öğretime katkı sağlayan ve bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olmaktır.

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu;
Vizyonumuz doğrultusunda, alanında iyi yetişmiş, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen öğretmenler yetiştirmek.

Toplumsal kalkınmaya, refaha, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına, doğaya ve çevreye katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiş, çağdaş uygarlığın yapıcı ve yaratıcı öğretmenlerini yetiştirmek

Atatürkçü düşünce doğrultusunda, ulusal değerlerine, gelenek ve göreneklerine bağlı, ülkemiz ve milletimiz için duyarlı ve yararlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yücelmesi için gururla çalışacak öğretmenler yetiştirmek.


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Fakülte, önceleri Anıtpark Yerleşkesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılının Eylül ayında Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınmıştır.

Bölümümüzde lisans düzeyinde öğrenci alımına 2012-13 eğitim öğretim yılında 41 öğrenci ile başlanmıştır. Bölümümüz bünyesinde içerisinde etkileşimli tahta bulunan ve 48 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuvarı ve bir çoklu ortam dersliği bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kuruldu. 1999 yılından itibaren Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün işlevi, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik meslek bilgisi derslerini vermek, eğitim bilimlerinin çeşitli dallarında lisans ve lisansüstü programlar açmak, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve eğitim bilimleri alanında araştırmalar yapmaktır.

İlköğretim Bölümü

İlköğretim Bölümü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Türk eğitim sistemine kaliteli ve yetkin öğretmenler yetiştirmek amacıyla 2000 yılının Şubat ayında kurulmuştur. Bölümümüz Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği olmak üzere 5 anabilim dalından oluşmaktadır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Sınıf Öğretmenliğine öğrenci alınırken. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalı açılarak öğrenci alınmıştır. Ülkemiz için Okul Öncesi Eğitimin ne denli önemli olduğu gerçeğinden hareket edilerek 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı açılarak öğrenci alınmıştır. Ayrıca Bölümümüz bünyesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı açık olmakla beraber öğrenci kabulü için çalışmalar devam etmektedir. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 2000-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi binasında eğitim-öğretim hizmeti vermiştir. Ekim 2005 de Umuttepe Merkez Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasının tamamlanmasıyla birlikte bu yeni yapıya geçilmiştir. Halen burada eğitim öğretime devam edilmektedir.

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Bölümü, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü amacı, öğretmen olacak adaylara, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimlik kazandırmak; Türkçe dersleriyle kazandırılması amaçlanan dört temel beceride(okuma, yazma, konuşma ve dinleme) yetkinleştirmek; “Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler” olarak yetiştirmektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Fakülte, önceleri Anıtpark Yerleşkesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılının Eylül ayında Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınmıştır.
Bölümümüz 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent Doktor, 6 tam gün öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Halen Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı orta öğretim müzik öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine hizmet vermektedir. Bu programı tamamlayan mezunlarımız, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev almaktadır.

Lisans düzeyinde öğrenci kabulü henüz başlamamıştır.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü 2002 yılında kurulmuştur. Tezsiz Yüksek Lisans Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenliği programlarıyla öğrencilerin alanlarında öğretmenlik yapabilmelerini sağlayacak bir eğitim öğretim sunmaktadır. Öğrenim süresi 3 dönemdir. Bölümümüz gerek alan bilgisi ve gerekse meslek bilgisi yönünden iyi yetişmiş öğretmenler yetiştirmek, meslek yaşamlarında kullanacakları becerileri en üst düzeyde onlara kazandırmak, teknolojinin imkanlarından yararlanarak öğretmen adaylarını bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir birey olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlarımız, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında branş öğretmeni (matematik, fizik veya kimya öğretmeni) olarak görev almaktadır. Lisans düzeyinde öğrenci alımı henüz yapılmamaktadır..

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünün lisans eğitimi açılmamıştır.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tezsiz Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programıyla öğrencilerin alanlarında öğretmenlik yapabilmelerini sağlayacak bir eğitim öğretim sunmaktadır. Öğrenim süresi 3 dönemdir. Bölümümüz gerek alan bilgisi ve gerekse meslek bilgisi yönünden iyi yetişmiş öğretmenler yetiştirmek, meslek yaşamlarında kullanacakları becerileri en üst düzeyde onlara kazandırmak, teknolojinin imkanlarından yararlanarak öğretmen adaylarını bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir birey olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlarımız, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev almaktadır. Lisans düzeyinde öğrenci alımı henüz yapılmamaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors