Haberler

Küresel Ticaret Savaşları ve Türkiye Ekonomisi

Kocaeli kentinin bilim, eğitim ve sanat alanında üniversite-kent arasında bir köprü görevi gören Kocaeli Üniversitesi Kültür Evi, açıldığı günden bugüne çeşitli konularda seminerler, konferanslar ve söyleşiler gerçekleştiriyor.

Kocaeli Üniversitesi Kültür Evi’nde; tarih, edebiyat, arkeoloji, ilahiyat ve sanat gibi konularda her ay gerçekleştirilen etkinlikler yediden yetmişe her kesime hitap ediyor.

Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk semineri 31 Ekim 2018’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan tarafından gerçekleştirildi. “Küresel Ticaret ve Savaşları ve Türkiye’nin Durumu” adlı seminere öğrenciler ilgi gösterdi. Ticaret ve rekabeti etkileyen konular üzerinde sebep-sonuç ilişkisin kurulduğu seminerde, Doç. Dr. Ayhan, “Son dönemlerde artan dünya ticareti ülkeler arası ilişkileri en üst noktaya taşımıştır. Ancak ticarete konu olan mal ve hizmetler arasındaki rekabet ve hammadde temini küresel ticareti günümüzde olumsuz etkilemektedir.” dedi. Seminer KOÜ Rektörlüğü Kültür Evi Müdürü Öğr. Gör. Yıldırım Karadeniz’in Doç. Dr. Ayhan Orhan’a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından son buldu.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors