Haberler

DETAB Kursu Sona Erdi

Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından on dördüncüsü düzenlenen "Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı" bugün (14.12.2017) yapılan sertifika töreni ile sona erdi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen sertifika töreninde, kursu başarıyla tamamlayan araştırmacı ve akademisyenlere belgelerini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, DETAB Başkanı Prof. Dr. Tijen Utkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sema Keçeli ile öğretim üyeleri verdi. 4-14 Aralık tarihleri arasında öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, uzman ve araştırma görevlilerinden oluşan 29 Kişi, 40 saat teorik 40 saat pratik olmak üzere 80 saat eğitim gördü. Programın bitiminde yapılan sınavda tüm kursiyerler başarı göstererek, "Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası" almaya hak kazandı.

Deney Hayvanı Kullanımı Sertifikası Zorunlu

Koordinatörlüğünü DETAB Başkanı Prof. Dr. Tijen Utkan ile Vet. Hekim Cüneyt Özer'in yaptığı Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika programı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge'ye (2007-11) uygun olarak hazırlanıyor. 6 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Hayvan Deneyleri Etik Kurlarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre "Deney hayvanı kullanıcıları sertifika almadan hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekanlarında bu hayvanları barındıramazlar". Bu gerekçe nedeniyle söz edilen işlemleri yapacak olan araştırmacı ya da eğitimcilerin sertifikasının bulunması gerekiyor.

Pek Çok Konuda Teorik ve Uygulamalı Eğitim Verildi

Bu kapsamda laboratuvar hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen ya da bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak, yetiştirerek veya manipüle ederek katkıda bulunan araştırmacılara, akademik ve idari personele deney hayvanı kullanmaya yönelik eğitim verilmesi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu ile Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı düzenleniyor. Kursiyerler, Deney Hayvanlarının Anatomisi, Fizyolojisi, Histolojisi ve Biyokimyası, Mevzuat, Hayvan Deneyleri Etiği, Alternatif Yöntemler, Tutuş Teknikleri, İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri, Kan ve Örnek Alma Teknikleri, Anestezi-Ötanazi Teknikleri, Laboratuvar İşletmesi, Temel Laboratuvar Güvenliği ve Temizlik, Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri, Deney Hayvanları Üretimi, Deney Hayvanlarının Beslenmesi, Hayvan Hastalıkları, İş sağlığı ve Güvenliği konu başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.


Haber: Ayşegül ŞAHAN (BHİ)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors