Haberler

Üniversitemizde Kalite Çalışmaları

Kocaeli Üniversitesi Kalite Çalışmaları kapsamında Baki Komsuoğlu Kültür Kongre merkezi Karadeniz Salonunda 17 Ekim 2019 Perşembe günü öğleden sonra yarım gün süren sunum ve eğitim programı gerçekleştirildi.

Toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI başkanlığında başladı.İlk sunumu sayın Rektör yardımcısı Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI, Kalite Koordinasyon Birimi, Kalite Komisyonu ile Kalite Geliştirme ve Alt Çalışma Grupları üyelerine (İyileştirme, Eğitim ve Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı , Yönetim) gerçekleştirdi.

Toplantıya daha sonra Kalite Koordinasyon Birim Sorumlusu Prof. Dr. Adalet ZEREN 2018 Yılı Dış Değerlendirme Süreci Sonrası Kalite Koordinasyon Birimince Gerçekleştirilen ve Planlanan Faaliyetler Hakkında Bilgilendirme ve Değerlendirme Sunumu ile devam etti.

Toplantıya Birim çalışanı Volkan KAYA KYS-Talep Yönetim Sistemi aktifleştirilmesi, yaygınlaştırılması sürecinde yapılanlar, komisyonca alınan karar gereğince ilerleyen günlerde Birim Kalite Elçilerine İyileştirici (Düzeltici-Önleyici) Faaliyetleri anlatan eğitim toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldığı sunumu ile devam etti.

Toplantının son sunumunu ise Kalite Koordinasyon Birim Sorumlu Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Önder EKİNCİ, tarafından Kalite güvence sistemi PUKÖ döngüsü kurumumuzda nasıl çalıştığı, 2018 Yılında Faaliyete Geçen Kalite Yönetim Bilgi Sistemi Veri Toplama Modülü (KouKybs), alt çalışma komisyonlarınca 2019-2023 Stratejik planımızdaki ilk 6 aylık izleme sonucundaki ilgili hedeflerin gerçekleşme oranlarının incelenerek, iyileştirme önerilerinin yapılması gerektiğini Araştırma Üniversitesi olabilmek için neler yapmamız gerektiği hususunda bilgiler paylaşıldı.

Kalite komisyonu ve Alt Çalışma Grupları ile birlikte gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors