Haberler

Üniversitemiz Senatosundan Kudüs'teki Saldırılara Yönelik Açıklama

Ortadoğu'nun ve tüm İslam Coğrafyası'nın yıllardır kanayan yarası Filistin üzerinde; barış ve çözüm yerine kanlı hesaplar yapan emperyalist düşünce, Gazze'de barışçıl bir biçimde haklarını savunan Filistinli Müslümanlara haince saldırmış, onlarca masumun hayatını kaybetmesine, binlercesinin ise yaralanmasına sebep olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ve Filistin arasında yaşanan soruna, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Hukuku yok sayarak "ben yaptım, oldu" anlayışı ile gerçekleştirdiği müdahaleleri şiddetle kınıyor, bu durumu protesto eden Filistinlilere, silah, şarapnel ve patlayıcı maddelerle insanlık dışı biçimde müdahale eden İsrail güvenlik güçlerinin uyguladığı katliamı lanetliyoruz.

Kudüs gibi, semavi dinlerin tümü açısından büyük önem taşıyan, farklı dinlerin birleşim merkezi kutsal bir kenti, barış ve hoşgörü yerine kan ve zulüm ile anılır hale getirenler; hayali kurulan dünya barışının önündeki en büyük engeldir. Filistin halkının başta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan haklarını reddederek görmezden gelen bu anlayış, hukuk dışı bir yaklaşım, aymaz bir bakış açısıdır. Bu tür bir yaklaşım; kişisel hevesler ve ihtiraslar uğruna milyonları ilgilendiren bir hususta şiddeti körüklemekten başka bir şey değildir. Yüzlerce yıldır Kudüs'te çözüm yerine çözümsüzlüğü destekleyenlerin sömürgeci hayallerinin yansıması olan bu siyasi tavır, II. Dünya Savaşı öncesinin karanlık günlerinden çok da farklı bir portre çizmemekte, dünyayı aynı acılara taşıma oyunun bir parçası olarak belirginleşmektedir.

Kocaeli Üniversitesi, tarihsel bilginin ışığındaki tüm verileri hiçe sayarak gerçekleştirilen politik hamlelerin ve bunun için şiddet uygulayanların her zaman karşısında olmuştur, olmaya devam edecektir. Dünya Müslümanlarının ilk kıblegahı olan ve her inananın kalbinde kutsal bir yere sahip olan mukaddes şehir Kudüs, mevkii veya konumu ne olursa olsun kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar kıymetlidir ve sahipsiz sanılmamalıdır. Başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara ev sahipliği yapan bu mukaddes şehirde, Orta Çağdan bu yana "Haçlı Zihniyeti" eliyle getirilip uygulanmaya çalışılan kan ve zulmün karşısında nice Selahaddin Eyyubi'ler direnecek, barış ve huzurun temini için mücadele edecektir. Kendisi barış dini olan İslam'ın ve dünya Müslümanlarının mukaddes kente verdiği önemi anlayamayanlar, tarihi açıp okumalı, Kudüs'ün barış kenti olması yolunda Müslümanların göstermiş olduğu çabaları sindirmelidir.

Bu nedenle, tarih boyunca "mazluma yunus, zalime yavuz" olmayı ilke edinmiş aziz milletimizin karakterini örnek alan üniversitemiz, bugün Filistinli Müslümanlara uygulanan zulmü lanetlemekte, onların onurunu zedeleyecek hareketleri şiddetle kınamaktadır. Üniversitemiz, tüm personeli, birimleri ve mevcudiyetiyle uygulanan her türlü şiddetin karşısında, hukukun yanındadır. Unutulmamalıdır ki "zulm ile abad olanın, ahiri berbad olur"

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Kocaeli Üniversitesi Senatosu


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors