Haberler

KOÜ İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor

Özellikle ilaç ya da klasik psikoterapi ile düzelmeyen ruhsal hastalıkları tedavi etme amacıyla "Ruhsal İyileştirim Programı" kullanılıyor. Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa Kocaeli Üniversitesi'nde Ruhsal İyileştirim yüksek lisans programı açıldı.

Ruhsal İyileştirim Programıyla ruhsal hastalıkları olan kişiler tedavi edilerek topluma kazandırılıyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız, ülkemizde antidepresan kullanımının yaygın olduğunu belirterek iyileştirim çalışmalarının kullanılan ilaç dozlarını azaltacağını ifade etti.

Ruhsal İyileştirim Kişiyi Yeniden Topluma Kazandırıyor

Ruhsal hastalıkları olan kişilerin topluma karışmalarını sağlamak ve yaşam doyumlarını yükseltmek için yapılan her türlü sosyal ve psikolojik girişimin ruhsal iyileştirim olarak değerlendirilebileceğini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Klasik tedavi yöntemlerine rağmen tam olarak iyileşemeyen hastalara bir takım müdahaleler yapılır. Bunlar ruhsal, psikoterapik, eğitim, grup ve sosyal çalışmalar olarak adlandırılır. Ruhsal iyileştirim programı hastaların beceri kazanması, topluma karışması, aile eğitimi alması gibi çok yöntemli girişimleri içeren bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk defa KOÜ'de ruhsal iyileştirim yüksek lisans programı kurulduğunu ve bu programı alan öğrencilerin ruhsal iyileştirimin temel ilke ve uygulamalarını öğrenmiş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "Bu program, yüksek lisans programı alanında çalışacak olan kişilerin bilimsel çalışma yapmak üzere master derecesinde eğitim aldıkları tezli bir programdır" şeklinde konuştu.

İkisi Birlikte İken Her İkisine Olan İhtiyaç Azalıyor

Prof. Dr. Mustafa Yıldız, ruhsal iyileştirim çalışmalarının yaygınlaşmasının ilaç dozlarını azaltacağını belirtirken, "Ruhsal iyileştirim çalışmaları ilaç kullanımına bir alternatif değil ilaç kullanımının tamamlayıcısıdır. Yani ilaç tedavileri ile ruhsal iyileştirim tedavileri birbirini bütünleyen girişimlerdir. İkisi birlikte iken her ikisine olan ihtiyaçta azalır" dedi.

Depresyonun çöküntü hastalığı olarak adlandırılan depresif bozukluk olduğunu kaydeden Yıldız, bu hastalığın depresyon giderici ilaçlar ile tedavi edilemediğini söyledi. Depresyon giderici ilaçların depresif bozukluk tanısı almış hastalarda belirli bir süre sonra etki edebileceğini vurgulayan Yıldız, "Bu süre hastaya ve klinik duruma göre değişir. Bazen 6 ay bazen 1 yıl bazen 5 yıl bazen ise daha uzun yıllar sürebilir" ifadelerini kullandı.


Haber: Senanur Türkücü (BHİ)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors