Haberler

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Müftülüğü, İzmit Belediyesi ve Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi işbirliği ile 16-17 Kasım tarihlerinde "Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu" düzenlendi.

Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan açılış törenine Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, KOÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, Hereke MYO Müdürü Prof. Dr. Burcu Candan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Tarı, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyum açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Değerli ilim adamlarının katılımlarıyla gerçekleşen bu toplantıda, Peygamberimizin baba, eş, dede, arkadaş, sırdaş, komutan, devlet adamı olarak sahip olduğu kemalî vasıflarının, ilâhî edebinin genel olarak ortaya konulacağını ümit etmekteyim. Hepinizin bildiği üzere biz, Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in elçiliğini kabul ile mü’min oluruz. Hz. Allah Mukaddes Kitab’ımızda bu kutlu elçinin yüce bir ahlâk üzere olduğunu ve onun en güzel örnek olduğunu bildirmiş; Resûl’üne ittibâyı kendisine muhabbete vesîle tayin etmiştir. Efendimiz sadece Müslümanlara değil âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Biz millet olarak, Allah’a ve Resul’üne bağlılık, muhabbet ve edebi ifâde etmekte, medeniyetinin bütün unsurlarında bunu görünür kılma gayretinde zirveye ulaşmış tarihî bir tecrübeye sâhibiz. Yaşadığımız vatanın toprağına taşına sinmiş, nakşolmuş Peygamber aşkının ve bu aşk üzerine yükselen değerlerin yeniden keşfi hepimizin boyunun borcudur. Bu seneki mevlid-i Nebî’nin, millet olarak O’na muhabbet ile yüce ahlâkını idrâki ile yeniden doğmamıza vesîle olmasını temennî ediyorum.” dedi.

Sempozyumun diğer açılış konuşmalarında Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı konuşma gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından açılış panelini “Hz. Peygamberin gerçekleştirdiği dönüşüm” başlığıyla Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Kılıç yaptı.

16-17 Kasım tarihleri arasında 7 oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, “Ahlak, Vahiy ve Nübüvvet”, “Hz. Peygamberin Ahlakının Kur'ani Temelleri”, “Hz. Peygamberin Nübüvvet Dönemi Ahlaki Örnekliği”, “Hz. Peygamberin Ahlakının Algılanması”, “Hz. Peygamber’in Ahlakının Sosyal Hayata Yansımaları” ve “Hz. Peygamber’in Ahlakının Kurumsal Hayata Yansımalar” konularında Türkiye’nin çeşitli ilahiyat fakültelerinden öğretim görevlileri konuşmacı olarak yer aldı.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors