Haberler

KOÜ’lü Akademisyenler, Sapanca Gölü Çevresinde Önemli İncelemelerde Bulundu

Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, mutlidisipliner bir çalışmaya imza atarak bölgemizde önemli incelemelerde bulundular.

Jeolojik, Jeofizik ve Jeodezik alanlarında multidisipliner olarak çalışan Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, Kocaeli ile Sapanca Gölü arasındaki ova-düzlük alanın ve Sapanca Gölü’nün bugünkü topoğrafik konumuna nasıl ulaştığını ortaya koyan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin oluşumunu sağlayan tüm aktif fayların mekanizmasının incelendiği bir proje geliştirdiler.

KOÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi-BAP projesi kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Metin Aşçı yaparken, projede Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Doğan, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Karakaş, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertan Pekşen, Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Doç. Dr. İbrahim Sertçelik ile emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Kurtuluş, Harita Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Arzu Erener ve Doç. Dr. Murat Selim Çepni ile Lisansüstü öğrencileri Selin Yavuzyılmaz ile Mohommad Alahmad araştırmacı olarak yer aldı.

Yapılan araştırmalar sonucu proje kapsamında elde edilen veriler, daha önce literatürde yer alan diğer yayınların ile karşılaştırıldı. Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan yayın ise SCI - Q2 kapsamında önemli dergiler arasında yer alan Natural Hazards dergisinde yayınlandı. Elde edilen yayının, bölgedeki alt ve üst yapılar ile bunların planlanmasındaki; mimari ve inşaa yöntemlerine de rehber niteliğinde olması bekleniyor.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors