Haberler

Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhlis Özkan'ın yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi VI" projesiyle, Türkiye'nin pek çok yöresinden gelen eğitimcilere, Ekolojik Temelli Doğa eğitiminin nasıl verileceği ve doğaya duyarlı öğrenciler nasıl yetiştirileceğinin öğretilmesi hedeflendi.

Uludağ Oteller Bölgesi'nde on gün süren Ekolojik Temelli Doğa Eğitimine; Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Rize, Sakarya, Şanlıurfa ve Uşak illerinden seçilmiş öğretmen, kamu görevlisi, sivil toplum örgütü mensupları, araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmak üzere toplam 35 kişi katıldı.

Doğa bilincinin geliştirilmesi amaçlanan projede, doğadaki karmaşık ilişkiler yalın bir dille işlenerek yerinde uygulama ve gözlemler yapıldı, kitle eğitiminde görev yapanlara ekolojik temelli doğa eğitimi verildi.

Yürütücülüğünü Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhlis Özkan'ın yaptığı TÜBİTAK projesinde, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Elif ÖZATA YÜCEL uzman olarak görev aldı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri eğitmen olarak görev aldı.

Eğitimlerde, doğal yaşamın sürdürülmekte olduğu farklı ekosistemlerdeki ilişkilerin açıklanmasının yanı sıra bu yapının kültürel ve felsefik izdüşümleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, bu doğal düzeni bir bütün olarak anlamak ve algılamak gerektiği vurgusuyla; ekolojik etmenlere dair etik sorunlar üzerinde de bilgi sahibi oldu.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Muhlis Özkan, eğitim sonunda katılımcıların, doğal düzeni kuran ve sürdüren etmenleri, onların önemini ve doğal varlık düzenini daha iyi anlayacaklarını, ekolojik verileri yaşamla daha etkin bir biçimde ilişkilendirerek farkındalık oluşturmada eğitim kurumlarına büyük bir ivme kazandıracaklarına inandığını kaydetti. Bursa ve çevresinin ekoloji temelli bir doğa eğitim çalışması için çok uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, kentin bu konuda yüksek bir toplumsal duyarlılığa sahip olmasının da eğitim çalışmasının çok boyutlu yapılmasına imkân verdiğini söyledi.

Eğitim Konuları

Çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve uzmanlar katılımcılara Biyolojik ve Ekolojik Kavramlar ve Doğa Eğitimi, Halk Kültürü ve Doğa İlişkisi, Doğa Sporları ve İlkyardım, Uludağ'ın Florası ve Endemikleri, Bitkileri Toplama ve Saklama Teknikleri, Uludağ'ın Faunası, Hayvan Toplama ve Saklama Yöntemleri, Uludağ'ın Arthropoda Faunası, Uludağ'ın Liken ve Mantarları, Çobankaya-Sarıalan Bölgesinin fauna ve florası, Çobankaya-Sarıalan ve Alpin Bölge Endemikleri, Uludağ'ın Jeomorfolojik Yapısı, Göl ekosistemleri, Belgesellerin doğa eğitimindeki yeri, Yerleşim alanlarının doğa üzerindeki baskısı, Akarsu Sistemlerinin Özellikleri ve Akarsu Faunası, Milli Parklar Mevzuatı ve Doğa Turizmine Uygunluğu, Mağara Faunası, Çevre Kirliliği gibi birçok konuda yerinde uygulama ve gözleme dayalı eğitim verildi.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors