Haberler

1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi

Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 8-9 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Sosyal, İdari ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Spor Bilimleri, Hukuk ve Adalet Bilimleri, Din ve İnanç Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Eğitim çalışmaları ana konu başlıkları altında birçok alt sunum yapıldı.

Bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi'nde sosyal bilimler alanında yeni eğilimler ile güncel ve teorik tartışmalar çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alındı. Katılımcılara yüz yüze oturumların yanında, sanal sunum, video sunum ve poster sunum gibi kategorilerde de bilgi aktarımı yapıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal şunları kaydetti: "Bireyler, sosyal bilimler sayesinde insanlığı ilgilendiren tüm konuları, nicel ve nitel yöntemlerle inceleyerek geçmişlerini bilinçli olarak değerlendirir. Sosyal bilimlerin içerisinde birçok alt dal vardır ve bu bilim dallarının her biri farklı açıdan bilgileri bize sunmaktadır. Eğitim ve toplum hayatımızın gelişmesinde sosyal bilimlerin etkisi geçmişte ne ise bugün de aynı değeri taşımaktadır. Aradan geçen zaman içerisinde teknolojideki gelişmelere paralel olarak sosyal bilimlerin daha iyi ölçüde önemi artmıştır. Bunun için eğitim ve toplum hayatımızda başta sosyoloji olmak üzere hukuk, iktisat, tarih gibi pek çok benzeri dallara gereken ilgiyi göstermek zorundayız."

Açılış konuşmasının ardından kongrede oturumlara geçildi. Kongre'de küresel dünya düzeninden küreselleşme sonrası yenidünya düzenine geçiş sürecinde sosyal bilimlerin farklı alanlarında gündeme gelen tartışmaları ve ortaya atılan yeni teorileri incelendi. Kongre sonunda katılımcılara uluslararası kongre katılım belgesi verildi. Ayrıca özet bildiriler, tam metinler İSB'li numaralı bir kitapta verilecek. Kocaeli Üniversitesi'nin de adının geçtiği Uluslararası bir kitap bölümü olarak yayınlanacak.

Haber: Simge Karataş - Gizem Topsakal (Radyo K.İ.)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors