Haberler

Türkiye’de Madencilik

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Arpaz, bugün (14.02.2019) Buse Karakulak’ın sunumuyla Güne Bakış programına konuk oldu. Arpaz Türkiye’deki maden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Ülkemiz Madencilik Açısından Dünyada Önemli Bir Yere Sahip”

Türkiye’deki maden çeşitliğiyle ilgili konuşan Arpaz, “Maden alanındaki zenginlikten bahsetmeden önce maden tanımını yapmakta fayda var. Maden; yerkabuğunun kimi bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenler nedeni ile oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral bileşimidir. Kısacası yeraltından kazanılan ve ekonomik bir değere sahip olan yani satılabilir nitelikteki her türlü kayaç maden olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz yasalarına göre yer altındaki her türlü satılabilir varlık devletin hükmü altındadır. Maden çeşitliliği bağlamında ülkemize bakacak olursak, ülkemiz bu konuda dünyada önemli bir yere sahiptir.” dedi.

“Özel Sektör Etkisini Her Geçen Gün Arttırıyor”

Türkiye’de yapılan maden faaliyetleri hakkında bilgi veren Doç Dr. Arpaz, Türkiye’de madenciliğin kamu ve özel sektör aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek. “Türk madencilik sektöründe 80’li yıllardan sonra özel sektörün payının her geçen gün arttığını görüyoruz. Ancak günümüzde temel olarak baktığımızda hem kamu hem de özel sektör bu alanda üretimlerini gerçekleştiriyor. İşletmecilik açısından baktığımızda, yerüstü ve yeraltı madencilik faaliyetleri ile üretimler gerçekleştirilmektedir. Yerüstü madencilik faaliyetlerinde, maden rezervi tespit edildikten sonra cevherin üzerindeki örtü tabakası kalınlığı fazla değilse, bu tabaka kaldırılarak cevher üretimi yapılmaktadır. Yeraltı madencilik faaliyetlerinde ise cevherin üzerindeki örtü tabakası kalınlığı fazlaysa, yeraltı cevher varlığına galeri ve kuyular aracılığıyla ulaşılarak, cevher ve yan kayaçların özelliklerine uygun metodlar kullanılarak, cevher üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde ise hem yer altı hem de yerüstü madenciliği açısından zengin madenlerimiz mevcut.“ ifadelerini kullandı.

“Madencilik Çalışmalarında Da Teknolojik Gelişmelerin Oluşmaması Mümkün Değil”

Doç. Dr. Ercan Arpaz, madenciliğin insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğuna vurgu yaparak, “Her konuda olduğu gibi madencilik çalışmalarında da teknolojik gelişmelerin oluşmaması mümkün değil. Geçmişte madencilik faaliyetlerinde insan gücü ile yapılan üretimler, günümüzde geliştirilen iş makineleri ile gerçekleştirilmektedir. Bunun bir sebebi dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak ihtiyaçtaki artış ve madencilik faaliyetlerinden doğan iş sağlığı ve güvenliği riskleridir.” şeklinde konuştu.

Haber: Ahmet Can Metin (Radyo K.İ.)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors