Haberler

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş İzmir'deki Tsunami İncelemelerine Katıldı

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, 30 Ekim 2020 günü saat 14.51'de Samos Adası yakınlarında Mw:7.0 büyüklüğünde oluşan depremin ardından İzmir' e bağlı Seferihisar' etkileyen tsunaminin izlerini belirlemek ve hasar tespiti yapmak amacı ile arazi gözlem çalışmalarına katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Liman Mühendisliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner başkanlığında kurulan ekip; 31 Ekim sabahı ilk saatlerde tsunaminin etkilediği alanlara ulaştı ve gün boyu Kuşadası'ndan Alaçatı'ya kadar olan alanda incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili bilgiler veren Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, "Yapılan çalışmalarda tsunaminin kıyı içinde ilerlediği en uzak nokta ve akış yükseklikleri ölçüldü. İlk hesaplamalar; deniz seviyesinden olan yükseklikleri içeriyor. Akış yükseklikleri; dalganın kara üzerinde herhangi bir nesne üzerinde (ev duvarı, bahçe duvarı, bahçe çitleri, ağaçlarlar, vs) belirlenebilen izlerinin yüksekliğidir. Çalışmalarda; sonradan kullanılmak üzere deprem anı ve sonrasını içeren video fotoğraflar toplanmış, ayrıca insanların tsunamiye karşı tepki ve izlenimleri öğrenilmiştir." Dedi.

Akarca'da depremin hemen ardından deniz çekilmesinin akarcanın bulunduğu koyda 50-100 metre kadar olduğunu saptadıklarını ve sonrasında gelen tsunaminin ise özellikle eğimsiz düz alanlarda en fazla 320 metre kadar içerilere girdiğini ölçtüklerini bildiren Doç. Dr. Ulutaş, akış yüksekliği ölçümlerinde ise Akarca'da kıyıya en yakın konumdaki bir evin duvarında 1.90 metre ölçüm yaptıklarını; bu değerin ev duvarına çarpan dalganın sıçraması sonucu bu kadar yükseğe çıkabileceğini belirlediklerini aktardı.

Ekip olarak daha sonra Sığacık merkezine geçtiklerini ve özellikle marina, şehir merkezi ve kale içi olarak adlandırılan bölgede incelemelere devam ettiklerini ifade eden ve özellikle Sığacık Marina'da etkili olan tsunami ile ilgili gözlemlerini de açıklayan Doç. Dr. Ulutaş; "Teknelerin bağlandığı deniz seviyesinden yüksekliği 90 cm olan "Marina Dock" platformunu aşan dalgaların kıyıda da 80 cm kadar yükseldiğigözlemlendi. Toplamda dalgalar marina civarında deniz seviyesinde 1.70 metre yükselmiştir. Şehir içinde 260 metre kadar içeri ilerleyen dalgalar sahil hattına yakın cafe ve restaurantlarda hasara yolaçmıştır. Cafe ve restaurantların içinde 40-60 cm ye kadar dalgalar yükselmiştir. Sığacık' ta dalgaların etkili olduğu yerlerden biri de şehrin turistik alanlarından biri olan Kale İçi bölgesidir. Burada tsunami su basması dükkânların içine kadar ilerlemiş ve 40 cm civarında dalga yüksekliği ölçülmüştür. Kıyıda ve daha açık bir alan olan Gilben park civarında ise dalgalar 260 metre kadar içerilere ilerlemiş, bazı tekne ve kayıkları 100-200 metre civarında içerilere kadar sürüklemiştir." Dedi.

Yapılan çalışmada, Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan ilksel tsunami yayılım modellerinin sunulduğunu da belirten Doç. Dr. Ulutaş, "Buna göre normal faylanmalı oluşan deprem; denizde geri çekilmeye ve sonrasında tsunamiye sebebiyet vermiş, özellikle yırtılma yönünde küçük körfez ve liman içlerinde etkili olmuştur. Bundan sonraki süreçte de Kocaeli Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (European Commission Joint Research Center) ve Atina Ulusal Gözlemevi'nden (National Observatory of Athens) araştırmacıların yer aldığı ekip, deprem oluşum modellemeleri, simulasyon çalışmaları ve kıyılarda model, gözlem karşılaştırmaları ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürecek." Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Çalışmanın ilksel sonuçlara dayalı İngilizce hazırlanmış kapsamlı detaylarının yer aldığı pdf dosyası için tıklayınız.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors