Haberler

KOÜ’lü Öğretim Görevlisinin Başarısı

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Ahmet ERDEM dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden iskemik kalp hastalığının minimal invaziv tedavisinde kullanım potansiyeli olan, dünyada ilk defa oksijen salınımı gerçekleştiren biyomürekkepler geliştirdi.

Arş. Gör. Dr. Ahmet ERDEM, doktora eğitimini Prof. Dr. Ufuk YILDIZ danışmanlığında tamamladıktan sonra doktora sonrası araştırmaları kapsamında TÜBİTAK- 2219 altında kabul edilen projesini University of California, Los Angeles (UCLA)’da Prof. Dr. Ali KHADEMHOSSEINI danışmanlığında gerçekleştirdi. Bu projenin çıktıları biyomalzeme alanında en prestijli dergilerden ve etki değeri 7.36 olan, Advanced Healthcare Materials dergisinde yayınlanan 3D Bioprinting of Oxygenated Cell‐Laden Gelatin Methacryloyl Constructs’ başlıklı makalesi derginin ilgili sayısının ön kapak makalesi olarak basılmaya layık görüldü. Bu çalışmada, hipoksik koşullar altında metabolik aktivite gelişimini destekleyen, kardiyomiyosit yüklü yapıların üç boyutlu (3D) biyobasımı için oksijen salımı gerçekleştiren biyomürekkeplerin geliştirilmesi ve optimizasyonuna yönelik dünyadaki ilk çalışmayı yönetti. Çalışma, dünya çapında en önemli ölüm nedenlerinden olan iskemik kalp hastalığında minimal invaziv tedavisinin kullanım potansiyelini de vurgulamakta ve bu çalışma sonrasında Qatar Fuandation tarafından NPRP kapsamında desteklenen projede işbirliği daveti alan Dr. Erdem ve işbirliğindeki ortakları, yeni oksijen salınımına dayalı terapötikler geliştirmeye yönelik, bu alanda dünya liderleri olarak çalışmaya devam edeceklerinin söyledi.

Makale linki: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adhm.201901794.
Ön Kapak Makale linki: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/21922659/2020/9/15.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors