Haberler

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi AB Proje Ortağı Oldu

Kocaeli Üniversitesi, Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyetinde “Re-Vet European Training Curriculum For Restoration Workers / Restorasyon Alanında Çalışanlar İçin Avrupa Eğitim Müfredatı” başlıklı ve “2020-1-TR01-KA202-093483” no’lu Projede Proje Ortağı olarak yer aldı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üy Nurdan KUBAN koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Emre KİSHALİ ve Öğr. Gör. Dr. İsmail Talih Güven, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Re-Vet European Training Curriculum For Restoration Workers - Restorasyon Alanında Çalışanlar İçin Avrupa Eğitim Müfredatı” proje ekibine katıldılar.

İki yıl sürecek olan projenin proje ortakları arasında Kocaeli Üniversitesi yanı sıra ülkemizden İstanbul Valiliği, İtalya'dan Bologna University, Slovenya'dan Ljubljana University, İskoçya'dan Strathclyde University ile İspanya'dan INFODEF yer alırken projenin koordinatör kurumu görevini ise İstanbul Teknik Üniversitesi yürütüyor.

Projenin Tanımı
Restorasyon uygulamalarının niteliği, şantiyede uygulamaları gerçekleştiren kişilerin yetkinlikleriyle doğrudan ilişkilidir. Gerekli bilgi donanımına, becerilere veya duyarlılığa sahip olmayan işçiler, mimari mirasın koruma ve restorasyon uygulamalarında geri dönüşü olmayan hatalar yapma eğilimindedir.

Bu proje, çevrimiçi bir platform aracılığıyla koruma/restorasyon alanlarında zanaatkarların yetkinliklerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, becerilerin ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa Müfredatı olarak planlanacaktır. Bu proje ile geliştirilecek Beceriler Platformu ve işgücü piyasasındaki talebe bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri aracılığıyla kişisel beceriler desteklenecektir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors