Haberler

Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı

Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı 8 Ekim 2019 tarihinde üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi ev sahipliğinde Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den 66 yükseköğretim kurumundan 100’ü aşkın katılımcının iştirak ettiği toplantı Ulusal Ajans Yükseköğretim Koordinatörü Hür GÜLDÜ ve üniversitemiz Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK’ün açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Toplantı Ulusal Ajans uzmanı Bevran Belgin ALHAS’ın Merkezi Projeler Bilgilendirme ve Bilgi Ortaklıkları Projeleri başlıklı sunumu ile devam etti. ALHAS Türkiye yükseköğretim kurumlarının Ulusal Ajans merkezli proje başvuru ve kabul oranlarının memnun edici olduğuna ancak merkezi (Brüksel) projelere yapılan başvuruların sayıca azlığına dikkat çekti.

Filistin Ulusal Erasmus Ofisi temsilcisi Dr. Nedal JAYOUSİ Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri konusunda bilgi verdiği sunumunda proje başvuru şartları, ortak kurum sayısı, projelerdeki asgari ve azami bütçeler gibi hususlarda ayrıntılı bilgi verdi.

Ulusal Ajans Uzmanı Ercan LAÇİN Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Projeleri başlıklı sunumunda proje başvuru zamanı, şartları, ortak kurum sayısı ve kapsamı, Türkiye yükseköğretim kurumlarının Mundus Ortak Yüksek Lisans projelerine katılım oranı konularında bilgi verdi. LAÇİN Türkiye’den projelere katılan öğrenci ve personel sayısının görece yüksek olmasına rağmen proje yürütücüsü olmak üzere kurumlarca yapılan başvuruların az olmasına değindi. Türkiye’de 2019 yılında ilk kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin büyük bir başarı örneği göstererek Mundus Ortak Yüksek Lisans projesinde yürütücü kurum olmaya hak kazandığı belirtilerek bu başarının diğer kurumlarımıza teşvik edici bir örnek olması temennisinde bulunuldu. Ondokuz MayıS Üniversitesi’nden Prof. Dr. Coşkun GÜLSER Mundus Ortak Yüksek Lisans Projesi’ne başvuru ile ilgili deneyimlerini ve izlenimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bevran Belgin ALHAS toplantının son bölümünde 1989 yılından bu yana ülkemizde yürütülmekte olan Jean Monnet burs programı ile ilgili bilgi verdi. ALHAS’ın sunumunun ardından ODTÜ temsilcisi Doç. Dr. Başak ALPAN Jean Monnet Faaliyetlerine başvuru öncesinde ve süresince edindikleri tecrübeleri ve projeleriyle ilgili öz değerlendirmesini katılımcılarla paylaştı.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors