Haberler

IV. Avrupa Ekonomi Kongresi

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen IV. Avrupa Ekonomi Kongresi yapılan açılış töreni ile bugün (15.11.2018) Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde başladı.

Azerbaycan Üniversitesi ile WSB Üniversitesi’nin de paydaşlığında düzenlenen kongrenin açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, il protokolü, ulusal ve uluslararası çok sayıda akademisyen, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasında Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “19. yüzyılın sonlarından bu yana, dünya düzeninin ekonomik ölçütlerle tanımlandığı, bugün ilerleme ve gelişmenin en temel ölçütü olarak “ekonomik refahın” görüldüğü bir ortamda ekonomi ve ilişkili alanlardaki akademik faaliyetlerin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Üretim araç ve biçimlerinin, bunların paylaşım şekillerinin dünya ideolojisi içerisindeki en büyük çatışmalara, en büyük ortaklıklara, düşmanlıklara ve iş birliklerine temel oluşturduğunu dikkate alacak olursak, bu alandaki çalışmaların önemi daha da belirginleşecektir.

Bugün insan gücü, silah, eğitim kadar ülkelerin gücünü belirleyici bir unsur olan ekonominin akademik anlamda tartışılması, gelecekte ortaya koyulacak yönelimlerin saptanması adına büyük önem taşımaktadır. Kocaeli Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıl içerisinde ekonominin itici güçlerinden olan yetişmiş iş gücünün kalitesini arttırabilmek için düzenlediğimiz çalıştay ile YÖK nezdinde emsal teşkil edecek bir çalışmaya imza attık. Kayıt dışı istihdam konusunda AB ortaklığında yürütülen proje kapsamında, istihdamın ve kayıtlı ekonominin önemini ortaya koyan başarılı sonuçlar elde ettik.

MYO’larımızın ders planlarını yeniden düzenleyerek ekonomiye katılım noktasında verebileceğimiz desteği arttırmakla kalmadık kentimizdeki sanayi kuruluşlarının neredeyse tümüyle protokollere imza attık. Özellikle küçük ölçekli işletmelerin ar-ge ihtiyaçlarının karşılanması adına Kartepe Test ve Araştırma Merkezini, Kartepe Belediyemizin de destekleriyle hizmete soktuk.” dedi.

Türkiye ekonomisinin kalbi konumundaki bir kentte, bu çalışmaları yapmış olmanın sadece yerel ölçekte değil ulusal anlamda da itici bir güç olduğuna inandığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversite olarak yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdümlü hareket etme ve kaynakları doğru kullanma konusunda büyük hassasiyet gösterdik. Kartepe Belediyemiz ve Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez de bu konudaki en büyük destekçilerimizden oldu. Kendisine bizlerle sürdürdüğü bu gönül birliği için en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ölçekte ve önemli bir kongreyi düzenli olarak gerçekleştirebilmek son derece zor bir hadisedir. Düzenlenmesinde katkısı bulunanlara teşekkür ediyor; kentimiz, üniversitemiz ve ülkemiz için önemli aşamalara aracılık edeceğine inanıyorum.”

Kongrenin diğer açılış konuşmalarını, Azerbaycan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusif S. Gasimov, WSB Üniversitesi’nden Pawel Urgacz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, IMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Kızılkaya ve Kongre Başkanı Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Selçuk Koç gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak kongrede, 16 farklı ülkeden gelen 130 katılımcı 80 bildiri sunarak akademik birikimlerini paylaşacaklar.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors