Haberler

KOU’nün Yer Aldığı Petrol Alanındaki Araştırma ABD Argonne Ulusal Laboratuvarı Tarafından ‘‘Science Highlight’’ Olarak Seçildi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Hakan AKYOL’un içerisinde bulunduğu petrol alanındaki araştırma Chicago Üniversitesi bünyesindeki Argonne Ulusal Laboratuvarı tarafından, her yıl yaklaşık 30-40 çalışma APS tarafından ‘‘Science Highlight’’ olarak seçilen ilgili çalışma, kısmen ya da tamamen ‘‘Argonne Advanced Photon Source (APS)’’ laboratuvarında yürütülen yaklaşık 1500 araştırma içerisinden seçildi.

ABD Alabama Üniversitesi ve Tayland Chang Mai Üniversiteleri ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, gözenekli ortamlarda depolanan ham petrol bileşiklerinin yüzey aktif madde içeren kimyasal yıkama teknikleri ile ıslah ve geri kazanım performansları değerlendirildi. Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda X Işınlı mikrotomografi işlemleri ile, uygulanan kimyasal yıkama teknikleri ile petrol kütlelerinin farklı gözenekli ortam koşullarında giderim yüzdeleri ve üç boyutlu görüntüleri elde edildi. Özellikle, ham petrol kaynaklı kirliliğin ıslah edilmesi ve özellikle ülkemizdeki petrol kaynaklarının daha etkin kullanımına yönelik oldukça başarılı ve ümit verici sonuçlar elde edildi.

https://avesis.kocaeli.edu.tr/hakan.akyol/dokumanlar


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors