Haberler

Üniversitemizde 'Akademik Yazım Birimi' Kuruldu

Kocaeli Üniversitesi'nde araştırmacılara makale yazımında, nitelikli yayın hazırlamasında destek olmayı amaçlayan "Akademik Yazım Birimi" kuruldu.

'İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Yayın Destek Birimi' olarak hizmet verecek olan Akademik Yazım Birimi, üniversitemizde çalışmaya başlayan Öğr. Gör. Jeremy Jones öncülüğünde çalışmalarını gerçekleştirecek.

Akademik Yazım Birimi'nin ilk aşamada sağlayacağı hizmetler şunlardır:

*Uygun akademik İngilizce ile makalenin yayına hazır hale getirilmesi
-Makalenin akıcı ve anlaşılır şekilde okunmasını sağlayacak paragraf ve cümle yapısı, dilbilgisi ve imla kurallarına uygun İngilizce redaksiyonu (düzenlenmesi)

*Makale taslağının ön hakem değerlendirilmesi ve değişiklik önerileri
-Araştırma bulgularının olası en iyi sunumu için önerilen değişiklikler
-Metin bölümlerinin incelenmesi ve sorunlu kısımların çözüm önerisi getirecek şekilde düzenlenmesi
-Bulguların sunumu, tablo ve figürlerin gözden geçirilmesi, metin ile uygunluğu

*Makale revizyonu ve red düzenleme;
-Yazarın hakemlerin istekleri doğrultusunda makalenin içeriğini ve formatını yeniden düzenlemesi sonrasında makalenin gözden geçirilmesi ve hakem yorumlarına cevaplamada yardım.

* Kapak mektubu yazımı

*Uzun makalelerin içerik bozulmadan sözcük sayısı azaltılarak veya yeni sözcüklerle kısaltılması

*İntihal oranı yüksek makalelerin yeni sözcüklerle yazımı.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors