Tıp Fakultesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 03.07.1992 tarihinde 
eklenen ve 11.07.1992 tarih ve 212181 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  3837  sayılı  kanunun  ek  13.maddesi  uyarınca  kurulmuştur. Daha sonra Derince Sopalı’da bulunan SSK Kocaeli Hastanesi’nde 80 yatak kapasitesi ile  fiilen  hizmete  başlamıştır.  Fakültemiz  1995‐1996  eğitim‐öğretim  yılından itibaren  41  öğrenci ile  öğretime  başlamış  ve  2000‐2001  eğitim‐öğretim  yılında  32 öğrenci ileilk mezunlarını vermiştir. 

Tıp  fakültesi  hastanesinin  17  Ağustos  1999  Marmara  depreminde  hizmet veremeyecek düzeyde hasar görmesi sonucunda 240 yataklı prefabrik hastane ile 3 adet  prefabrik  dershane  inşa  edilmiş  ve  büyük  özverilerle  eğitim‐öğretime  ara verilmemiştir.  Fakültemiz  20  Haziran  2005  tarihi  itibariyle  Kocaeli  Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi içindeki en son teknolojiye uygun olarak inşa edilmiş olan 750 yatak kapasiteli yeni binalarına taşınmıştır. 

Vizyon

Yirmi  yıl içinde   bölgesel referans merkezi   haline gelmiş,tıp eğitiminde   ülkemizdeki örnek tıp fakülteleri düzeyineulaşmış, sağlık araştırmaları sıralamasında ülkedeki  ilk  beş tıp fakültesi arasına girmiş olmaktır.

Değerlerimiz

 • Evrensellik
 • İnsan/hasta ve hekim haklarına saygılı olma
 • Tutarlılık
 • Açıklık
 • Bilimsellik
 • Eşitlikçilik
 • Dil, din, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet sunmak
 • Çevreye duyarlılık
 • Adalet
 • Katılımcılık
 • Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik 
 • İnsancıllık
 • Yenilikçilik
 • Toplumculuk
 • Emeğe saygı
 • Değişime açıklık

Görevlerimiz

 • Toplum  odaklı  sağlık  hizmeti  sunma  becerisine  ve  evrensel  değerlere  sahip, kendini geliştirebilen, yetkin hekimler yetiştirmek 
 • Ülkemizin  ve  bölgemizin  ihtiyaçlarını  dikkate  alarak,  evrensel  düzeyde  bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak
 • Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunmak 
 • Bilgiyi üreten ve uygulayan bir kamu kurumu sorumluluğuyla  toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için öncülük etmektir. 

Görevlerimiz

 • Mezuniyet  öncesi  tıp  eğitiminde  akredite  olmuş  eğitim  standardımızı,  tıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında daha da geliştirerek, güncel tıp bilgisi ile donanmış,  ülkemizde  sık  görülen  hastalıkları    iyi  bilen,  problem  çözme,  kendi kendine öğrenme ve iletişim  becerisine sahip, önceliği her durumda hastalarına hizmet olarak gören hekimler yetiştirmek
 • Bütün  anabilim  dallarında  uzmanlık  eğitimini  yeniden  yapılandırarak,  ulusal  ve uluslar arası akreditasyona hazırlanmak 
 • Araştırma  kaynaklarının  bir  politika  çerçevesinde  verimli  kullanılmasını sağlamak,    bilimsel  araştırma  kalitesini  arttırmak,  tıp  fakültesi  araştırma  alt yapısını güçlendirmek ve öğrencilerin araştırmalara katılımını sağlamak, 
 • Akademik personelin niteliğini yükseltmek
 • Hizmet  alanları  ve  teknoloji  düzeyindeki  eksikliklerin  giderilerek  bölgede yaşayanların sağlık gereksinmelerini tam olarak karşılamak 
 • Dekanlık ve anabilim dalları düzeyinde katılımcı, açık ve adaletli bir yönetim sistemi oluşturulmasını destekleyerek tıp fakültesi ve hastane personelinin verimliliğini ve memnuniyetini arttırmak. 
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors