Teknoloji Fakultesi

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz sahip olduğu öğretim ve araştırma imkânları ile öğrencilerini eğitim aldıkları mühendislik disiplinlerinde uygulama kabiliyeti yüksek, üretimde etkin mühendisler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakülte bünyesinde Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği Bölümleri yer almaktadır. Bununla birlikte, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak bu bölümler tarafından lisansüstü programlar ayrıca yürütülmektedir.

Fakültemizin en önemli misyonlarından biri, özellikle uygulama kabiliyeti yüksek, üretimde etkin mühendis yetiştirmeye yöneliktir. Bu bağlamda, Teknoloji Fakültesi’nden mezun olan mühendislerin en önemli özelliği, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda planlama ve tasarım yapmakla birlikte, bizzat işin başında, işi üstlenen ve yürüten nitelikte mühendisler olacak olmalarıdır. Bunun sağlanması amacıyla, öğrencilerimiz mezuniyet öncesi bir eğitim döneminde "İşyeri Eğitimi" adı altında ilgili sektörlerde eğitim alacaklardır. Dolayısıyla, öğrencilerimiz kaliteli bir staj ve işyeri eğitiminin sonucunda, iş bulmada da önemli avantajlara sahip olacaklardır.

Fakültemiz modern binasında, ileri teknolojilerle donatılmış derslik ve laboratuarlarında deneyimli akademik kadrosuyla öğrencilerimize en iyi eğitim-öğretim hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Fakültemiz, öğretim elemanlarının yürütmekte olduğu akademik ve proje içerikli çalışmalarıyla kendi alanında örnek bir fakülte konumundadır. Fakültemiz alanında öncü olan; yapıcı ve üretici faaliyetleriyle toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üreten; evrensel ve etik değerler ışığında, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde eğitim veren saygın ve tercih edilen bir fakülte olarak yoluna devam etmektedir.


Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Misyonumuz, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla araştırma odaklı, yenilikçi ve uygulamaya yönelik bir eğitim-öğretim ve araştırma anlayışını benimsemektedir. Amaçlarımız doğrultusunda diğer üniversite içi ve dışından birimlerle karşılıklı faydalar gözetilerek ortak çalışmalar yapmak misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Misyonumuzun gerçekleştirilmesinde, takım çalışması, karşılıklı saygı, dürüstlük ve işe bağlılık önemli unsurlardır.

Vizyonumuz, ulusal olduğu kadar dünya ölçeğinde, bilişim teknolojileri alanında eğitim-öğretim ve araştırma konularında saygı duyulan ve tanınan bir birim olmaktır. Akademik personelimiz, çalışmalarında öğrenci odaklı olup, kültürel olarak kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenim ortamında, örnek teşkil eden eğitim-öğretim ve pratik uygulamalara önem vermektedir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

“Biyomedikal Mühendisliği” mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerin tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, özellikleri yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yarıiletken malzemelerin keşfi ile başlayan malzeme, elektronik ve bilgisayar mühendisliğindeki hızlı yükselişin sağladığı teknik olanaklar tıp alanında yaygın şekilde uygulanır hale gelmiştir. Örneğin; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi tıbbi görüntüleme teknikleri ve ultrason, lazer, kızılötesi ve elektro-uyarım tedavi yöntemleri kullanılmaktadır modern gibi. Böylece, hekimlerin öznel yorumu yerine bilimsel ve objektif verilerle hastalıklara tanı konulması ve hastaların tedavisi gerçekleşmektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

21. yüzyılın problemi olarak görülen enerji alanında teknik bilgi birikimi ve uygulama potansiyeli ile Dünya çapında lider bir bölüm olmak. Uygulamaya ağırlık veren eğitim anlayışıyla teknik bilgi açısından mücehhez, karakteri ile bütün insanlığa yön veren, bilgili, kültürlü ve esas erdemi milletine hizmette bulan fertler yetiştirmek. Ekip ruhuyla hareket eden, işbirliğini ön planda tutan ve devrin şartlarının gerektirdiği bilgi seviyesine sahip genç, dinamik Enerji Mühendisleri yetiştirmek.

Ülkenin gelecek enerji yapılanmasına yön verecek, insanlığa hizmet için bilgi üreten ve bu bilgiyi teknoloji üretimi için kullanan bir bilim merkezi olmak.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Ülkemizde ihracat ürünleri arasında otomotiv sektörünün payının hızla artması sonucu bu sektör, endüstrinin liderlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’yi geleceğin otomotiv üretim merkezi olarak görmekte olan otomotiv üreticileri, bu alandaki yatırımlarını her geçen gün artırmaktadırlar. Buna bağlı olarak, ülkemizdeki otomotiv yan sanayi de hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Mevcut üretimle birlikte, birçok otomotiv firmasının ülkemizde bu alana yatırım yapması ve Ar-Ge Merkezi kurması sektördeki mühendis istihdamını da artırmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors