Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yerelle birlikte, yerel ve ulusal değerleri göz ardı etmeksizin, yoğun rekabet koşulları içerisindeki dünyada evrensel nitelikte bir eğitim/öğretim ve araştırma kurumu olarak varlık göstermektir.

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen çağdaş mezunlar yetiştirmek; Mimarlığa ilişkin araştırmalar ile ulusal kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek; mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak; bu araştırmaları yapacak kadroları yaratmak ve desteklemek, gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmek olup; Fakültemiz tüm bu çalışmaların yapılmasında toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı bilen ve bu bilgilerle donatılmış; kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, yereli göz ardı etmeden evrenselliğe ulaşabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin vizyonu; Atatürk İlkelerine bağlı; çağdaş bir mimarlık bölümü olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde mekan tasarlama ve düzenleme, bilim, teknoloji ve sanat ağırlıklı önder çalışmaların odağı olmak, Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; bu konuda ulusal ve uluslararası alanlardaki tercihlerde önlerde yer alan, Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek, Mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen, Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/ sanayi/ toplum işbirliğini sağlamada öncü; ilgili yöresel sorunların çözümünde öncelikle başvurulan, Geleneksel mimarimizin özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bölümler olmaktır.


Mimarlık Bölümü

Hızla gelişen ve çok kısa bir sürede ülkemizin genç, dinamik ve üretken üniversitelerinden biri niteliğine kavuşan Kocaeli Üniversitesi, bu gerçeğin farkındalığıyla 1998 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde İç Mimarlık Bölümü’nü kurmuş; aynı fakülte içerisinde Mimarlık Bölümü açmak için de girişimlerde bulunmuştur. Ancak bunun olanaklı olmaması üzerine Mimarlık Bölümü’nü 2002 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açma yoluna gitmiştir. Bölüm aynı yıl bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık ve dört yıllık lisans eğitimini kapsayacak şekilde sayısal puanla öğrenci alarak öğretime başlamıştır. 2006 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi’nin İç Mimarlık Bölümünü de içerecek şekilde, ülkemizde bu ismi taşıyan ilk örnek olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük eden ve bu fakülte bünyesinde çalışmalarını sürdüren başlayan Mimarlık Bölümü, 2011-2012 öğretim yılından başlayarak da bir yılı isteğe bağlı hazırlık dört yılı lisans düzeyi olmak üzere lisans eğitimini vermeye devam edecektir. Bölüm ayrıca Kocaeli Üniversitesi’ndeki Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını da yürütmektedir.

İç Mimarlık Bölümü

Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1998 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2006 yılında bölüm Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine aktarılmış, 2007 yılından itibaren de Öğrenci Seçme Sınavı Sayısal puan ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci alımına başlamamıştır.

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrenci alımına başlamamıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors